advocacy and regulatory | BeCommerce

Belangenbehartiging

Vijf speerpunten


Belgische en regionale wetgevingEuropese en internationale regelgevingMeer veiligheid, minder fraude


 Betrouwbaar online betalingsverkeer Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Strategische niet-commerciële samenwerkingen

Om onze doelen te kunnen realiseren, werkt BeCommerce samen met andere non-profitorganisaties hetzij via onze standaardovereenkomsten, hetzij via overeenkomsten die door de betrokken entiteit naar voor worden geschoven.

Meer informatie over deze niet-commerciële samenwerkingen kan bekomen worden via   info@becommerce.be .