Advocacy and regulatory

Speerpunten

BeCommerce streeft naar een evenredige balans tussen consumentenrechten en een goed ondernemingsklimaat voor de digitale handel. Ondernemers hebben behoefte aan heldere regels en een voorspelbaar toezicht. In Europa moeten geharmoniseerde regels ontstaan voor consumentenrechten, privacy, enz. met een minimum aan administratieve lasten. Deze doelen leiden tot een vijftal speerpunten voor BeCommerce:

Lobby Belgische en regionale wetgeving

Een evenredige balans tussen de rechten van de consument en een goed ondernemingsklimaat voor de digitale handel staat voorop.

Prioriteiten:

  • streven naar een wettelijke omkadering voor nachtarbeid in de e-commerce sector

Wet werkbaar en wendbaar werk (NL/FR) 

Lobby Europese en internationale wetgeving

De regels en het toezicht vanuit Europa moeten transparant en voorspelbaar zijn. Wetgeving moet ondernemers faciliteren met een minimum aan administratieve lasten. Goede consumentenbescherming is in dit opzicht een gelijkgesteld doel.

Prioriteiten

  • harmoniseren van de regels omtrent gegevensbescherming

General Data Protection Regulation (NL/FR)

Wat is GDPR?

Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) of nog de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in de Europese Unie. De GDPR brengt enkele belangrijke consequenties met zich mee. Zo zullen er onder meer restricties gesteld worden aan de wijze van dataverwerking, zal de vereiste van expliciete toestemming door de consument verscherpt worden en kunnen de mogelijke boetes hoog oplopen.

BeCommerce GDPR Compass

BeCommerce streeft ernaar haar community zo goed mogelijk te informeren over en voor te bereiden op het in werking treden van de GDPR en dit aan de hand van het BeCommerce GDPR Compass, een handige tool ontwikkeld door Agoria. De tool biedt een risicoanalyse waarmee je kan nagaan welke maatregelen jouw bedrijf of organisatie nog dient te nemen om GDPR-complaint te zijn. De tool werd bovendien goedgekeurd door de Privacycommissie, de toezichthoudende autoriteit in België wat betreft GDPR.

Voor een demo van de tool kan je deze video bekijken (NL/FR).

Prijs

Als lid of partner kan je het BeCommerce GDPR Compass aankopen voor de gereduceerde ledenprijs van € 1200 excl. btw in plaats van € 1700. Het gebruiksrecht van de GDPR-tool geldt per btw-nummer.

Stuur gerust een mailtje naar admin@becommerce.be met als onderwerp ‘BeCommerce GDPR Compass’ voor meer informatie of om meteen te bestellen. Wij helpen jou graag verder!

 
 
                                                                                                                                                                    

Geo-blocking Regulation (NL/FR)

Platform-2-Business Regulation

New Deal for Consumers (NL/FR)

A level playing field for the Digital Single Market 


Meer veiligheid, minder fraude

Veiligheid in de gehele transactieketen is cruciaal, zowel voor consumenten als voor de webshops. Consumenten moeten zich veilig voelen als het gaat om transacties waarbij persoonsgegevens worden vrijgegeven. Webshops willen veiligheid in de logistieke keten en een verzekerde inning van het geld waar zij recht op hebben.

Prioriteiten:

  • streven naar het terugdringen van de online criminaliteit

  • gemeenschappelijke aanpak van online fraude

  • zorgen voor meer bewustwording omtrent het gebruik van elektronische identificatie en trust services

Electronic IDentification and trust Services Regulation (eIDAS) (NL/FR).


Betrouwbaar online betalingsverkeer

Betrouwbare en goed functionerende online en mobiele betaalmethoden zijn van vitaal belang voor de e-commerce sector. De digitaliserende samenleving stelt immers steeds nieuwe eisen aan het online betalingsverkeer.

Prioriteiten:

  • uniforme en voor de consument begrijpelijke methodes van beveiliging voor online transacties

  • de belangen van de Belgische webshops waarborgen bij grensoverschrijdende online betalingstransacties

  • samen met de betalingsdienstaanbieders werken aan efficiënte en eenvoudige mobiele betaaloplossingen

Payment Services Directive 2 (NL/FR)

Regulatory Technical Standards on Strong Customer Authentification (RTS on SCA) (NL/FR)

Instant Payments


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

BeCommerce wenst een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen zoals CO2 reductie, maatschappelijke participatie en financieel verantwoorde transacties.

Prioriteiten:

  • ontwikkelen van een samenhangende visie over de betekenis van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De focus ligt hierbij in eerste instantie op de relatie tussen CO2 en duurzame (stedelijke) logistiek.

Strategische niet-commerciële samenwerkingen

Om onze doelen te kunnen realiseren, werkt BeCommerce samen met andere non-profitorganisaties hetzij via onze standaardovereenkomsten, hetzij via overeenkomsten die door de betrokken entiteit naar voor worden geschoven.

Meer informatie over deze niet-commerciële samenwerkingen kan bekomen worden via   info@becommerce.be .