Alternative Dispute Resolution | BeCommerce

Alternatieve geschillenbeslechting

ADR, of Alternative Dispute Resolution, is het geheel van processen en initiatieven die zorgen voor een minnelijke oplossing van een probleem zonder gerechtelijke stappen te moeten nemen. Dit bespaart de ondernemingen en de consumenten heel wat tijd en kosten.

Consumenten die een probleem hebben ondervonden met een webshop kunnen in dit kader contact opnemen met BeCommerce. Wij trachten in onderling overleg met de betrokken webshop tot de meest geschikte oplossing te komen voor beide partijen. Indien een verzoening op deze wijze niet mogelijk blijkt te zijn, verwijzen wij de consument steeds door naar de bevoegde en geschikte entiteit(en). De enige voorwaarde die wij stellen vooraleer tot actie over te gaan, is dat de consument zelf eerst contact heeft opgenomen met de webshop in kwestie. BeCommerce treedt in zijn hoedanigheid enkel op als onpartijdige en onafhankelijke tussenpartij en kan in geen enkele mate aansprakelijk gesteld worden.

De leden van BeCommerce mogen in hun algemene voorwaarden hun klanten verwijzen naar BeCommerce voor de bemiddeling van klachten. 

Heb je klachten tegen een webshop of ontvang je ongevraagde reclame? Dan ben je hier aan het juiste adres.