BCNL4_ART3 | BeCommerce

Wat voor soort belasting voor onlineverkoop?
De verkoop van goederen via internet, en meer in het bijzonder via sociale netwerken, is niet neutraal wat belastingen betreft. Het ministerie van Financiën geeft een update.

Odoo + afbeelding en tekst

 

De verkoop van goederen via internet, en meer in het bijzonder via sociale netwerken, is niet neutraal wat belastingen betreft. Het ministerie van Financiën geeft een update.

 

Met de alomtegenwoordigheid van sociale netwerken in ons leven, hebben sommige mensen zich geleidelijk tot deze platforms gewend voor online verkoop. In een parlementaire vraag herinnert Sven Clément ons eraan dat "de handel op sociale netwerken (inderdaad) toeneemt", alvorens te vragen hoe eventuele inkomsten uit dit soort transacties moeten worden aangegeven?


Bron

16/08/2021