BCNL6_ART9 | BeCommerce

De meeste namaakproducten zijn afkomstig van de online-handel


Meer dan de helft (56%) van de namaakgoederen die aan de grenzen van de Europese Unie in beslag worden genomen, is afkomstig van onlinehandel, zo blijkt uit een studie die het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) maandag in samenwerking met de OESO heeft uitgevoerd.

Meer dan de helft (56%) van de namaakgoederen die aan de grenzen van de Europese Unie in beslag worden genomen, is afkomstig van onlinehandel, zo blijkt uit een studie die het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) maandag in samenwerking met de OESO heeft uitgevoerd. Dit probleem, dat ook België betreft, is de laatste jaren verergerd, vooral sinds het begin van de pandemie van het coronavirus met de versnelling van de onlinehandel.

In het verslag worden gegevens onderzocht over de inbeslagname van goederen door de douane aan de buitengrenzen van de EU en over de handel in namaakgoederen op onlineplatforms, die het belangrijkste distributiekanaal voor deze producten zijn geworden.

Bron 

25/10/2021