Over BeCommerce

Onze missie

"Versterken van het consumentenvertrouwen in de digitale handel "

Vertrouwen & imago versterken

De Belgische e-commercesector is volop aan het groeien en om die reden is online reputatiemanagement voor bedrijven belangrijker dan ooit. Wij geloven sterk in de kracht van reviews en zijn van mening dat die een beslissende rol spelen in het creëren van vertrouwen in de online handel.


Ondernemingen samenbrengen 

Alle ondernemingen die actief zijn in het Belgische e-commercelandschap samenbrengen om kennis, ervaring en inzichten te delen en te vergaren.

Ondernemingen vertegenwoordigen

Alle ondernemingen die actief zijn in het Belgische e-commercelandschap vertegenwoordigen en hun belangen behartigen op nationaal en internationaal niveau.Gunstig klimaat ontwikkelen

Een gunstig economisch en politiek klimaat creëren voor de sector en alle reglementaire beperkingen opheffen die nadelig zijn voor de competitiviteit en ontwikkeling van de Belgische e-commercesector. Investeren in research en data over e-commerce is in dit kader onontbeerlijk.

Onze visie

"Stimuleren van de groei van de gehele e-commerce sector "

Via 

  • het verlenen van een solid vertrouwenskeurmerk,

  • de organisatie van top netwerkevenementen

  • de serieuze investeringen in research en data,

  • het doortastend behartigen van belangen op Europees niveau, en 

  • het bemiddelen van klachten op minnelijke wijze

beoogt BeCommerce de groei van de gehele e-commerce sector te stimuleren en naar nieuwe hoogten te brengen. Statuten van de VZW

De bedrijven die het BeCommerce Keurmerk dragen, dienen de regels van de BeCommerce Gedragscode te respecteren. De gecertificeerde webshops moeten zich naast de wettelijke verplichtingen ook aan een tiental extra regels houden die specifiek door BeCommerce zijn opgesteld met als doel om de consumenten te beschermen en de digitale sector te stimuleren. 

Hieronder kan je de statuten raadplegen:

  • Statuten (NL/FR

  • Huishoudelijk reglement (NL/FR)

  • Gedragscode BeCommerce Keurmerk (NL/FR

  • Certificatiereglement BeCommerce Keurmerk (NL/FR

  • Richtlijnen strategisch comité (NL/FR

Let wel, BeCommerce of bij uitbreiding het BeCommerce Keurmerk is géén garantiefonds voor financieel onvermogen waarop bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling of faillissement van een aangesloten bedrijf aanspraak gemaakt kan worden.