Over BeCommerce

Onze waarden

The BeCommerce logo, our signature thumbs-up, has always been the visual conceptualization of our company’s brand and values. It reflects our reliability, authenticity and credibility as a public interest organization. Over the years, our community has made a direct and even a personal connection with it. We are an association on a mission of driving ecommerce trust in a flourishing and constantly-expanding market and our logo should show that. Our logo is our trustmark and should reflect not only our values but also our stakeholders.  

Our logo also reflects our business model. We are a non-profit so our stakeholders are of key importance to our organization. We defined the different categories that unite our community and assigned one specific colour to each stakeholder.

The “thumbs-up” is the universal meaning of well-done and our trademark. The circle represents interconnectivity in the world of ecommerce and the blue color represents depth and stability and trust and loyalty. We deliberately chose a white background to make sure our logo and trustmark is compatible with most webshops. Our logo also reflects our business model. We are a non-profit so our stakeholders are of key importance to our organization.

We defined the different categories that unite our community and assigned one specific colour to each stakeholder. Green symbolizes our B2C Members, blue the B2B Members, purple the Webshop Partners, red is the colour for our Business Partners and orange for our Sponsors. A stakeholder does not necessarily belong to only one category as these can be cumulated. This flexible approach allows us to service our stakeholders according to their individual needs.

Onze missie

"Versterken van het consumentenvertrouwen in de digitale handel "

Vertrouwen & imago versterken

De Belgische e-commercesector is volop aan het groeien en om die reden is online reputatiemanagement voor bedrijven belangrijker dan ooit. Wij geloven sterk in de kracht van reviews en zijn van mening dat die een beslissende rol spelen in het creëren van vertrouwen in de online handel.


Ondernemingen samenbrengen 

Alle ondernemingen die actief zijn in het Belgische e-commercelandschap samenbrengen om kennis, ervaring en inzichten te delen en te vergaren.

Ondernemingen vertegenwoordigen

Alle ondernemingen die actief zijn in het Belgische e-commercelandschap vertegenwoordigen en hun belangen behartigen op nationaal en internationaal niveau.Gunstig klimaat ontwikkelen

Een gunstig economisch en politiek klimaat creëren voor de sector en alle reglementaire beperkingen opheffen die nadelig zijn voor de competitiviteit en ontwikkeling van de Belgische e-commercesector. Investeren in research en data over e-commerce is in dit kader onontbeerlijk.

Onze visie

"Stimuleren van de groei van de gehele e-commerce sector "

Via 

  • het verlenen van een solid vertrouwenskeurmerk,

  • de organisatie van top netwerkevenementen

  • de serieuze investeringen in research en data,

  • het doortastend behartigen van belangen op Europees niveau, en 

  • het bemiddelen van klachten op minnelijke wijze

beoogt BeCommerce de groei van de gehele e-commerce sector te stimuleren en naar nieuwe hoogten te brengen. Statuten van de VZW

De bedrijven die het BeCommerce Keurmerk dragen, dienen de regels van de BeCommerce Gedragscode te respecteren. De gecertificeerde webshops moeten zich naast de wettelijke verplichtingen ook aan een tiental extra regels houden die specifiek door BeCommerce zijn opgesteld met als doel om de consumenten te beschermen en de digitale sector te stimuleren. 

Hieronder kan je de statuten raadplegen:

  • Statuten (NL/FR

  • Huishoudelijk reglement (NL/FR)

  • Gedragscode BeCommerce Keurmerk (NL/FR

  • Certificatiereglement BeCommerce Keurmerk (NL/FR

  • Richtlijnen strategisch comité (NL/FR

Let wel, BeCommerce of bij uitbreiding het BeCommerce Keurmerk is géén garantiefonds voor financieel onvermogen waarop bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling of faillissement van een aangesloten bedrijf aanspraak gemaakt kan worden.