BeCommerce - Over Ons

Over BeCommerce

Onze waarden

Ons logo verpersoonlijkt onze missie: het consumentenvertrouwen in e-commerce stimuleren. De thumbs-up en verschillende kleuren symboliseren de waarden van ons bedrijf: betrouwbaarheid, authenticiteit en geloofwaardigheid.

De thumbs-up is het universele teken van "well done" en dat weerspiegelt ons handelsmerk op een perfecte manier. De cirkel staat voor interconnectiviteit in de wereld van e-commerce en de blauwe omranding belichaamt diepte, stabiliteit, vertrouwen en loyaliteit. De witte achtergrond is een bewuste keuze om er zeker van te zijn dat ons logo en vertrouwensmerk compatibel is met de meeste webwinkels.

Bovendien representeert het BeCommerce-logo niet alleen onze waarden, maar ook onze stakeholders en ons bedrijfsmodel: wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk, dus onze stakeholders zijn van groot belang voor onze organisatie. Elke soort stakeholder van onze gemeenschap kreeg een specifieke kleur toegekend, die in ons embleem is verwerkt. 

Groen symboliseert onze B2C-leden, blauw de B2B-leden, paars de webshop partners, rood is de kleur van onze business partners en oranje die van onze sponsors. Een stakeholder kan tot meerdere categorieën behoren. Die flexibele aanpak laat ons toe de stakeholders te bedienen volgens hun individuele behoeften.


Onze missie

"Het consumentenvertrouwen in de digitale handel versterken"

Vertrouwen & imago versterken

De Belgische e-commercesector groeit razendsnel en daarom is online reputatiemanagement voor bedrijven belangrijker dan ooit. Wij geloven sterk in de kracht van reviews en zijn van mening dat die een beslissende rol spelen in de ontwikkeling van vertrouwen in de online handel.


Ondernemingen samenbrengen 

BeCommerce brengt alle ondernemingen die actief zijn in het Belgische e-commercelandschap samen om kennis, ervaring en inzichten met elkaar te delen.

Ondernemingen vertegenwoordigen

Alle ondernemingen die actief zijn in het Belgische e-commercelandschap worden door ons vertegenwoordigd. Hun belangen worden behartigd op zowel nationaal als internationaal niveau.Gunstig klimaat ontwikkelen

Een gunstig economisch en politiek klimaat creëren voor de sector en alle reglementaire beperkingen opheffen die nadelig zijn voor de competitiviteit en ontwikkeling van de Belgische e-commercesector. Investeren in research & data is in dit kader onontbeerlijk.

Onze visie

"Stimuleren van de groei van de gehele e-commerce sector "

Via 

  • verlening van een solide vertrouwenskeurmerk

  • organisatie van interessante netwerkevenementen

  • investeringen in Research & Data

  • behartiging van belangen op nationaal en Europees niveau 

  • bemiddeling van klachten op minnelijke wijze

beoogt BeCommerce de groei van de gehele e-commerce sector naar ongekende hoogten te brengen. 

Statuten van de VZW

De bedrijven die het BeCommerce Keurmerk dragen, dienen de regels van de BeCommerce Gedragscode te respecteren. De gecertificeerde webshops moeten zich naast de wettelijke verplichtingen ook aan een tiental extra regels houden die specifiek door BeCommerce zijn opgesteld met als doel om de consumenten te beschermen en de digitale sector te stimuleren. 

Hieronder kan je de statuten raadplegen:

  • Statuten - NL: / FR: / ENG: 

  • Huishoudelijk reglement (NL/FR/ENG)

  • Gedragscode BeCommerce Keurmerk (NL/FR/ENG)

  • Certificatiereglement BeCommerce Keurmerk (NL/FR/ENG) 

  • Richtlijnen strategisch comité (NL/FR/ENG)

Let wel, BeCommerce of bij uitbreiding het BeCommerce Keurmerk is géén garantiefonds voor financieel onvermogen waarop bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling of faillissement van een aangesloten bedrijf aanspraak gemaakt kan worden.