BeCommerce - Over Ons

Over BeCommerce

Onze waarden

Het BeCommerce logo, onze gekende "thumps-up", is altijd de visuele conceptualisatie geweest van het merk en de waarden van ons bedrijf. Het weerspiegelt onze betrouwbaarheid, authenticiteit en geloofwaardigheid als organisatie. In de loop der jaren heeft onze gemeenschap er een directe en zelfs persoonlijke band mee opgebouwd. Onze missie is het stimuleren van het vertrouwen in e-commerce in een bloeiende en voortdurend groeiende markt en ons logo moet dat laten zien. Ons logo is ons vertrouwensmerk en moet niet alleen onze waarden, maar ook onze stakeholders weerspiegelen.  

Ons logo weerspiegelt ook ons bedrijfsmodel. We zijn een vereniging zonder winstoogmerk, dus onze stakeholders zijn van groot belang voor onze organisatie. We hebben de verschillende categorieën in onze gemeenschap gedefinieerd en hebben aan elke stakeholder een specifieke kleur toegekend.

De "thumbs-up" is de universele betekenis van "well-done" en ons handelsmerk. De cirkel staat voor interconnectiviteit in de wereld van e-commerce en de blauwe kleur staat voor diepte, stabiliteit, vertrouwen en loyaliteit. We hebben bewust gekozen voor een witte achtergrond om er zeker van te zijn dat ons logo en vertrouwensmerk compatibel is met de meeste webwinkels.

We hebben de verschillende categorieën in onze gemeenschap gedefinieerd en hebben aan elke stakeholder een specifieke kleur toegekend. Groen symboliseert onze B2C leden, blauw de B2B leden, paars de Webshop Partners, rood is de kleur voor onze Business Partners en oranje voor onze Sponsors. Een stakeholder hoeft niet per se tot één categorie te behoren aangezien deze kunnen worden gecumuleerd. Deze flexibele aanpak laat ons toe om onze stakeholders te bedienen volgens hun individuele behoeften.Onze missie

"Versterken van het consumentenvertrouwen in de digitale handel "

Vertrouwen & imago versterken

De Belgische e-commercesector is volop aan het groeien en om die reden is online reputatiemanagement voor bedrijven belangrijker dan ooit. Wij geloven sterk in de kracht van reviews en zijn van mening dat die een beslissende rol spelen in het creëren van vertrouwen in de online handel.


Ondernemingen samenbrengen 

Alle ondernemingen die actief zijn in het Belgische e-commercelandschap samenbrengen om kennis, ervaring en inzichten te delen en te vergaren.

Ondernemingen vertegenwoordigen

Alle ondernemingen die actief zijn in het Belgische e-commercelandschap vertegenwoordigen en hun belangen behartigen op nationaal en internationaal niveau.Gunstig klimaat ontwikkelen

Een gunstig economisch en politiek klimaat creëren voor de sector en alle reglementaire beperkingen opheffen die nadelig zijn voor de competitiviteit en ontwikkeling van de Belgische e-commercesector. Investeren in research en data over e-commerce is in dit kader onontbeerlijk.

Onze visie

"Stimuleren van de groei van de gehele e-commerce sector "

Via 

  • het verlenen van een solid vertrouwenskeurmerk,

  • de organisatie van top netwerkevenementen

  • de serieuze investeringen in research en data,

  • het doortastend behartigen van belangen op Europees niveau, en 

  • het bemiddelen van klachten op minnelijke wijze

beoogt BeCommerce de groei van de gehele e-commerce sector te stimuleren en naar nieuwe hoogten te brengen. Statuten van de VZW

De bedrijven die het BeCommerce Keurmerk dragen, dienen de regels van de BeCommerce Gedragscode te respecteren. De gecertificeerde webshops moeten zich naast de wettelijke verplichtingen ook aan een tiental extra regels houden die specifiek door BeCommerce zijn opgesteld met als doel om de consumenten te beschermen en de digitale sector te stimuleren. 

Hieronder kan je de statuten raadplegen:

  • Statuten (NL/FR

  • Huishoudelijk reglement (NL/FR/ENG)

  • Gedragscode BeCommerce Keurmerk (NL/FR/ENG)

  • Certificatiereglement BeCommerce Keurmerk (NL/FR/ENG) 

  • Richtlijnen strategisch comité (NL/FR/ENG)

Let wel, BeCommerce of bij uitbreiding het BeCommerce Keurmerk is géén garantiefonds voor financieel onvermogen waarop bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling of faillissement van een aangesloten bedrijf aanspraak gemaakt kan worden.