BeCommerce Keurmerk | BeCommerce

BeCommerce Keurmerk


Compliance  AuditSecurity  AuditRatings &  ReviewsEcommerce Europe Trustmark
Het BeCommerce Keurmerk

Het BeCommerce Keurmerk is hét vertrouwenskeurmerk bij uitstek voor het aankopen van producten en diensten via internet in de BeNeLux. 

Webshops ontvangen het BeCommerce Keurmerk na het doorlopen van een certificeringsproces uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie, met name Bureau Veritas. Een webshop die het keurmerk draagt, heeft de BeCommerce gedragscode ondertekend en respecteert de regelgeving. BeCommerce wil met behulp van het BeCommerce Keurmerk de consument een betrouwbare en veilige manier van online winkelen aanbieden. 

Het BeCommerce Keurmerk bestaat zowel voor B2C als B2B webshops:

 • Het BeCommerce B2C Keurmerk stimuleert het vertrouwen van de consument in de webshop.

 • Het BeCommerce B2B Keurmerk richt zich tot de zakelijke klant die eveneens op zoek is naar betrouwbare en transparante handelspartners.

Beide keurmerken kunnen afzonderlijk behaald worden. Webshops die zich zowel richten op consumenten als op zakelijke klanten kunnen beide certificaten verwerven. Het BeCommerce logo is zo opgesteld dat het duidelijk aantoont welke certificaten een webshop heeft behaald.

Tweejaarlijks wordt een nieuwe controle uitgevoerd van de webshop om na te gaan of ze nog in overeenstemming is met de huidige regelgeving. De betrokken onderneming wordt hiervan officieel op de hoogte gebracht en moet binnen een opgelegde termijn de nodige aanpassingen doorvoeren om opnieuw aan het certificatiereglement te voldoen en het keurmerk te behouden. 

BeCommerce en bij uitbreiding het BeCommerce Keurmerk is géén garantiefonds voor financieel onvermogen waarop bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling of faillissement van een aangesloten bedrijf aanspraak gemaakt kan worden.

Waarom het BeCommerce Keurmerk?

Op vlak van regularisering verschilt e-commerce sterk van de klassieke fysieke winkels. Waar fysieke winkels een vergunning moeten krijgen van lokale overheden om hun activiteiten uit te oefenen is dit bij e-commerce niet het geval omdat e-commerce nu eenmaal niet lokaal is. De e-commerce sector heeft dan ook geen andere keuze dan zichzelf te reguleren. Een lidmaatschap en een Keurmerk bij een derde partij als Becommerce is dan ook essentieel om het vertrouwen van de consument te winnen. 


Het BeCommerce Keurmerk biedt voordelen aan voor zowel de consument/zakelijke klant als de webshop :
 • Gemak en efficiëntie: Voor de webshop kan het BeCommerce Trustmark het vertrouwen van de consument versterken. Bovendien geeft het hem een lidmaatschap tot de Belgische e-commerce gemeenschap en krijgt hij toegang tot interessante marktdata en -studies.

 • Transparantie: Consumenten/zakelijke klanten krijgen meer inzicht in het bedrijf waarmee zij zakendoen en hoe zij het bedrijf gemakkelijk kunnen benaderen. De webshop laat door middel van het BeCommerce Keurmerk zien dat het initiatieven opzet om bij te dragen tot een veiligere en betrouwbare online winkelomgeving. 

 • Veiligheid: Het keurmerk geeft aan dat de webshop stappen onderneemt om de persoonlijke gegevens van consumenten/zakelijke klanten, en met name die gegevens met betrekking tot de betaling, te beveiligen tegen phishing en hacking. Door de veiligheidsscan die tweemaal per jaar plaatsvindt, blijft de webshop steeds op de hoogte van de nieuwste standaarden inzake internetveiligheid.

 • Privacy: Het keurmerk toont aan consumenten/zakelijke klanten dat de webshop actie onderneemt om hun privacy te beschermen als ze een aankoop doen op de webshop. De webshop respecteert de vigerende privacyregelgeving en wordt steeds op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen.

 • Onafhankelijke klachtenbemiddeling: Consumenten/zakelijke klanten die een probleem hebben ondervonden met een webshop kunnen in dit kader contact opnemen met onze onafhankelijke klachtendienst via ons klachtenformulier. Voor webshops betekent dit dat problemen snel, efficiënt en kostenbesparend kunnen aangepakt worden. BeCommerce is evenwel géén garantiefonds voor financieel onvermogen waarop bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling of faillissement van een aangesloten bedrijf aanspraak gemaakt kan worden.

 • Ecommerce Europe Trustmark: Via ons lidmaatschap bij de Europese koepelorganisatie Ecommerce Europe beïnvloeden wij mede direct het Europese beleid, waarbij wij streven naar een ideale balans tussen consumentenrechten en -voordelen en een bevorderlijk klimaat voor de handelaar. Een webshop die het BeCommerce Keurmerk behaalt, is ook gerechtigd om het Europese keurmerk van Ecommerce Europe te dragen. Op die manier kan de webshop ook het vertrouwen van de Europese klant bevorderen in zijn cross-border activiteiten. 


Waar staat het BeCommerce Keurmerk voor?

BeCommerce verleent aan een webshop een vertrouwenskeurmerk wanneer die voldoet aan alle afzonderlijke criteria van de BeCommerce Keurmerk checklist. Omdat BeCommerce transparantie hoog in het vaandel draagt, kunnen deze vragenlijsten geraadpleegd worden op onze website.

Belangrijke elementen die gecontroleerd worden:

 • Algemene voorwaarden: Hier kan u een versie van standaard algemene voorwaarden raadplegen (NL / FR / ENG). 

 • Privacy en cookie policy: Hier kan u een versie van een standaard privacy en cookie policy raadplegen (NL FR / ENG).

 • Bestelproces

 • Veiligheid: De zesmaandelijkse veiligheidsscan en SSL-check, uitgevoerd in opdracht van BeCommerce door Forus-P om kwetsbaarheden in webapplicaties aan het licht te brengen, maken eveneens integraal deel uit van het proces om het BeCommerce Keurmerk te behalen en te behouden. Een webshop zal het BeCommerce Keurmerk niet kunnen behalen indien deze tijdens de veiligheidsscan wordt aangemerkt als onveilig én indien de webshop in gebreke blijft om de nodige maatregelen ten gepaste tijde te nemen. Uiteraard staat Forus-P de webshops steeds bij met de nodige duiding en informatie om de betrokken onveiligheden zo snel mogelijk te kunnen wegwerken.

 • Reviews:  Met de sterke groei die de Belgische e-commercebranche momenteel doormaakt, is online reputatiemanagement voor bedrijven belangrijker dan ooit. Wij geloven sterk in de kracht van reviews en zijn van mening dat zij een beslissende rol spelen in het creëren van vertrouwen in de online handel.
  In 2018 maakten we reeds bekend dat we reviews zien als een verlengstuk van ons eigen keurmerk. Vanaf 2019 is het gebruik maken van een reviewsysteem naar keuze tevens een bindende voorwaarde geworden om het BeCommerce Keurmerk te behalen en te behouden.

 

Raadpleeg de gedragscode: NL / FR / ENG

Odoo + afbeelding en tekst

B2C Keurmerk

Raadpleeg hier de B2C Keurmerk checklist (NL / FR )

B2B Keurmerk

Raadpleeg hier de B2B Keurmerk checklist (NL / FR)
Odoo • Tekst en afbeelding