Belangenbehartigingbelgie | BeCommerce

Belangenbehartiging

Belgische en Regionale Wetgeving


Belgische en regionale wetgeving


Europese en internationale regelgeving


Meer veiligheid, minder fraude 


 Betrouwbaar online betalingsverkeer 


 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

BeCommerce streeft naar een evenredige balans tussen consumentenrechten en een goed ondernemingsklimaat voor de digitale handel. Ondernemers hebben behoefte aan heldere regels en een voorspelbaar toezicht. In Europa moeten geharmoniseerde regels ontstaan voor consumentenrechten, privacy, enz. met een minimum aan administratieve lasten. Deze doelen leiden tot een vijftal speerpunten voor BeCommerce. Het eerste belangrijke speerpunt is de lobby Belgische en regionale wetgeving.

Belangenbehartiging: Belgische en Regionale Wetgeving

Een evenredige balans tussen de rechten van de consument en een goed ondernemingsklimaat voor de digitale handel staat voorop.

Prioriteiten

  • Streven naar een wettelijke omkadering voor nachtarbeid in de e-commerce sector.   

  • Het opiniestuk van BeCommerce over de advertentierichtlijn over Social Influencers en Contentmakers (ENG).                                                   

  • Het opiniestuk van Sofie Geeroms over duurzaamheid in de e-commerce en een potentiële prijsregulering door de overheid kan je in het Frans en Nederlands raadplegen (NL/FR). De aanleiding van dat opiniestuk was dit krantenartikel van minister van Post en Communicatie, Petra De Sutter. 

  • Wet werkbaar en wendbaar werk (NL/FR) 

  • De concurrentiële positie ten aanzien van buurlanden: 

    • Een verlaging van de BTW-aanslagvoet

    • Een digitale taks op internetgiganten op internationaal of Europees niveau

  • De aanpak van het herroepingsrecht. Lees het standpunt van BeCommerce hier.