Belangenbehartigingeuropa | BeCommerce

Lobby Europese en internationale regelgeving


Belgische en regionale wetgeving


Europese en internationale regelgeving


Meer veiligheid, minder fraude


 Betrouwbaar online betalingsverkeer


 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

BeCommerce streeft naar een evenredige balans tussen consumentenrechten en een goed ondernemingsklimaat voor de digitale handel. Ondernemers hebben behoefte aan heldere regels en een voorspelbaar toezicht. In Europa moeten geharmoniseerde regels ontstaan voor consumentenrechten, privacy, enz. met een minimum aan administratieve lasten. Deze doelen leiden tot een vijftal speerpunten voor BeCommerce. Het tweede belangrijke speerpunt is de lobby Europese en internationale regelgeving.

Europese en internationale wetgeving

De regels en het toezicht vanuit Europa moeten transparant en voorspelbaar zijn. Wetgeving moet ondernemers faciliteren met een minimum aan administratieve lasten. Goede consumentenbescherming is in dit opzicht een gelijkgesteld doel. Op Europees en internationaal niveau werken wij samen met Ecommerce Europe om de belangen van onze leden te verdedigen.

Prioriteiten

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (NL/FR/ENG)

  • Cookie policy (NL/FR/ENG

   "De e-commerce concurrentiekracht van de Belgische e-handelaars veiligstellen: 

   BeCommerce vraagt aan de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit om de richtlijnen voor analytische cookies te heroverwegen."

   Analytische cookies zijn essentieel voor Belgische e-handelaars om hun bedrijf vooruit te helpen en om de gebruikerservaring te bieden die een moderne klant verwacht. De Amerikaanse technologiereuzen hebben vandaag de dag de online gebruiker gewoon gemaakt aan een zeer vlotte look & feel op elke website. Als onze e-handelaars niet in staat zijn om hetzelfde niveau van comfort en gebruiksgemak te bieden, zullen ze een structureel nadeel hebben. Dit is vooral waar als de Europese richtlijnen in België strenger zouden worden toegepast en gehandhaafd dan in onze buurlanden. 

   Belgische e-handelaars investeren voortdurend om hun websites af te stemmen op de reglementaire vereisten met behoud van hun zakelijke waarde. Hiervoor zijn analytische cookies essentieel. Ze geven generieke informatie over essentiële gegevens zoals het aantal bezoekers en het klikpad naar een succesvolle aankoop, zonder in te grijpen in de privacy van de e-gebruiker aangezien de informatie niet gekoppeld is aan specifieke gegevens, maar eerder gebruikt wordt voor het genereren van generieke gegevenscategorieën om zo de gebruikerservaring te optimaliseren.

   Het uitschakelen van het gebruik van analytische cookies staat gelijk aan een winkelier die niet kan zien hoeveel mensen er in zijn winkel zijn of kan meten waar mensen naar kijken en hoe ze in de winkel rondlopen.

   Vandaag de dag heeft de implementatie van de kennisgeving & toestemmingsrichtlijnen voor cookies op websites de toestemming al met 30% of meer verminderd. Dit heeft nu al een impact op het bedrijfsleven, aangezien Belgische bedrijven moeite hebben om hun online inkomsten te optimaliseren. Bedrijfsomzet, klanttevredenheid en gebruikerservaring gaan hand in hand.

   Daarom vragen we u om de richtlijnen voor de implementatie van analytische cookies zorgvuldig te overwegen en vooral om u af te stemmen op de buurlanden, zodat de Belgische e-handelaars, die echt hard werken terwijl ze geconfronteerd worden met zware en brede internationale concurrentie, hun bedrijf kunnen blijven ontwikkelen op een gelijk speelveld. Dit is des te belangrijker in deze moeilijke tijden waarin een succesvolle online aanwezigheid een kwestie van overleven is.

   Het is belangrijk om te benadrukken dat een correct gebruik van analytische cookies het mogelijk maakt om de gebruikerservaring te optimaliseren zonder persoonlijke tracering en profilering. Onze aangesloten bedrijven willen gebruik maken van de technologieën die door verschillende soorten cookies mogelijk worden gemaakt op een manier die transparant is voor de e-gebruiker.

   E-handelaars in België zetten zich in om op een correcte en ethische manier zaken te doen. We vragen u om dit mogelijk te maken en we bieden een samenwerking aan met onze organisatie zodat we oplossingen (charters, gedragscode) kunnen vinden die zowel de betrokkenen, de e-handelaars als de Belgische bevolking en haar instellingen ten goede komen.

  • Antwoord Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: NL

  • Opiniestuk van onze Managing Director Sofie Geeroms inzake cookieless marketing: laat ons de consument terug centraal zetten: NL / FR


 • Geo-blocking Regulation (NL/FR/ENG)

 • Digitale taks 

  • Officieel standpunt BeCommerce inzake digitale taks:

   "De e-commerce concurrentiekracht van de Belgische e-handelaars veiligstellen: BeCommerce vraagt aan de Belgische overheid om een wereldwijde of Europese digitale belasting te ondersteunen."

   In het licht van de recente ontwikkelingen met betrekking tot een belasting op digitale diensten willen wij graag een update geven over deze ontwikkelingen en uitleggen waarom BeCommerce een Europese aanpak van nationale initiatieven ondersteunt.


   Belasting op digitale diensten

    

   Internationaal niveau

    

   De onderhandelingen binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over een wereldwijde oplossing voor een belasting op de digitale economie hebben de afgelopen maanden een aantal tumultueuze ontwikkelingen doorgemaakt. Die dreigen te verhinderen dat de 137 deelnemende landen voor het einde van 2020 tot een akkoord komen.
   In juni 2020 hebben de VS zich uit de onderhandelingen teruggetrokken, wat het bereiken van een mondiale oplossing minder waarschijnlijk maakt. Na de terugtrekking van de VS hebben Frankrijk en Duitsland een verklaring afgelegd om zich te blijven inzetten voor de onderhandelingen en tegen het einde van het jaar een overeenkomst op OESO-niveau over een digitale belasting te bereiken.

    

   Er zijn gesprekken gevoerd om de twee belangrijkste pijlers van de onderhandelingen te ontkoppelen om de VS opnieuw bij de onderhandelingen te betrekken. In de eerste pijler wordt gekeken naar de verdeling van de belastinginkomsten tussen de landen. In de tweede pijler wordt een wereldwijd minimumtarief voor de vennootschapsbelasting vastgesteld om te voorkomen dat landen de belastingtarieven verlagen in een poging om het hoofdkantoor van bedrijven naar hun eigen rechtsgebied te verplaatsen. Alleen de tweede pijler geniet de steun van de Verenigde Staten. Op de komende G20-bijeenkomst van 15-16 oktober in Riyad, Saoedi-Arabië, zou een nieuw voorstel kunnen worden gepresenteerd dat alleen de tweede pijler ondersteunt.

    

   Europees niveau

    

   De Europese Commissie heeft verklaard dat zij de plannen voor een digitale belasting voor de gehele EU nieuw leven zal inblazen als de onderhandelingen op OESO-niveau worden gedwarsboomd door de terugtrekking van de VS. Een digitale belasting voor de hele EU lijkt ook moeilijk te zijn, omdat er veel scepsis is vanuit vier landen, vooral vanuit Ierland. Die landen stellen dat een wereldwijde aanpak noodzakelijk is, anders zou het de Europese economie schaden. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire heeft van Ierland de verzekering gekregen dat het land een Europees voorstel zal steunen als de OESO-onderhandelingen mislukken.

    

   De Europese Commissie zal in de zomer van 2021, na de cruciale onderhandelingen van de OESO in oktober, haar plannen voor een nieuwe digitale belasting voorleggen. De Commissie heeft officieel verklaard dat zij alleen met een nieuw belastingvoorstel zal komen als de OESO-onderhandelingen mislukken.

    

   Belgisch niveau

    

   Sommige Belgische politieke partijen hebben besloten het heft in eigen handen te nemen door een wetsvoorstel voor een nationale digitale belasting in te dienen, omdat "wachten op de OESO en de EU geen optie is". Het voorstel wordt gesteund door Groen-Ecolo, PS, sp.a, PVDA-PTB, CD&V, cdH en DéFI.
               - Dit voorstel voert een voorlopige digitale belasting in (Digitale Dienstenbelasting DDB), in afwachting van  een dergelijke belasting op Europees of internationaal niveau.
                    -   Het zou gericht zijn op de inkomsten uit bepaalde digitale diensten van "internetgiganten".
                    -  en omvat een belasting van 3 procent.

                              -  op bedrijven met een omzet van meer dan € 750 miljoen met een drempel van tussen de € 700.000 en € 5 miljoen die in België worden gegenereerd.


   Het hoofd van de fiscale dienst van de OESO, Pascal Saint-Amans, heeft België gewaarschuwd voor de invoering van een nationale belasting op digitale diensten vóór het einde van de OESO-onderhandelingen, omdat dit een handelsgeschil met de Verenigde Staten zou kunnen uitlokken. Angel Gurría, de secretaris-generaal van de OESO, drong er bij alle landen op aan om aan de onderhandelingstafel te blijven zitten met het oog op een wereldwijde digitale belastingovereenkomst tegen het einde van 2020.

    

   Het standpunt van BeCommerce

    

   Wij zijn ervan overtuigd dat:

   - alleen een multilaterale, wereldwijde oplossing op OESO-niveau een oplossing kan bieden voor de belastinguitdagingen die de snel digitaliserende economie met zich meebrengt en het risico van dubbele belastingheffing en internationale handelsverstoringen, of zelfs van vergeldingsmaatregelen van niet-EU-landen zoals de Verenigde Staten, met succes kan beperken
   - belastingen gebaseerd moeten zijn op winst, niet op inkomsten.

   nieuwe belastingregels eenvoudig en gemakkelijk te beheren moeten zijn en rechtszekerheid bieden, wat veel moeilijker te combineren is met een voorlopig karakter van de belastingen
   die regels ten slotte wereldwijd en gemakkelijk afdwingbaar moeten zijn, om te voorkomen dat bedrijven uit de EU een concurrentieel en oneerlijk voordeel krijgen ten opzichte van bedrijven van buiten de EU. Dit betekent dat alle spelers geconfronteerd moeten worden met reële gevolgen voor niet-naleving of fraude.

    

   België moet het spel op internationaal niveau blijven spelen. Hoewel het in tijden van crisis moeilijk is om op onszelf terug te vallen, is het eigenlijk meer dan ooit nodig om op een geharmoniseerde manier samen te werken, zodat we ons kunnen concentreren op de bestaande uitdagingen

   Wij moedigen de Belgische politieke partijen die bovengenoemd voorstel hebben ingediend aan, om de waarschuwing van het hoofd van de fiscale dienst van de OESO, Pascal Saint-Amans, op te volgen en op zijn minst de resultaten van de OESO-onderhandelingen, en dus van de EU-onderhandelingen, af te wachten. 

 • Platform-2-Business Regulation

 • New Deal for Consumers 

 • A level playing field for the Digital Single Market  

 • WTO Joint Initiative on e-commerce