digital-wallonia | BeCommerce
Odoo + afbeelding en tekst

3. Digital Wallonia


Het Digitaal Agentschap (L’Agence du Numérique) is de openbare dienst die verantwoordelijk is voor de opvolging van technologische innovaties en digitale toepassingen, die de Waalse regering en haar departementen op dit gebied adviseert en die operationele acties of communicaties voert of coördineert die gericht zijn op de digitale transformatie van Wallonië op basis van de digitale strategie van Digital Wallonia die in december 2015 werd goedgekeurd.

 

Digital Wallonia is de digitale strategie van Wallonië. Het vormt het kader voor alle acties van de Waalse regering op het gebied van de digitale transformatie van Wallonië. De strategie van Digital Wallonia is gestructureerd rond 5 thema’s: digitale sector, digitale economie, verbonden en intelligent grondgebied, openbare diensten en vaardigheden en werkgelegenheid.