BCNL6_ART2 | BeCommerce

Onlinemarktplaatsen waarschuwen dat de EU-definitie van "gatekeeper" niet overeenstemt met hun bedrijfsmodel


De criteria voor het aanmerken van e-commerceplatforms als gatekeepers weerspiegelen niet hun bedrijfsmodel, zo staat in een brief die is ondertekend door acht Europese technologiebedrijven, waaronder Booking, Allegro en Zalando.

De criteria voor het aanmerken van e-commerceplatforms als gatekeepers weerspiegelen niet hun bedrijfsmodel, zo staat in een brief die is ondertekend door acht Europese technologiebedrijven, waaronder Booking, Allegro en Zalando.

 

De brief werd op woensdag (27 oktober) naar de ministers van Economische Zaken van de EU gestuurd in een poging invloed uit te oefenen op de lopende besprekingen over de Digital Markets Act (DMA), een belangrijk EU-voorstel om online platforms zo te reguleren dat ze als poortwachters worden aangewezen.

 

Een van de kernpunten van het voorstel, dat momenteel door de EU-lidstaten in de Raad wordt besproken, is de wijze waarop een gatekeeper wordt gedefinieerd. De aanwijzing zal worden gebaseerd op objectieve criteria die specifiek zijn voor elke digitale markt, met name het aantal gebruikers en de omzet.

 

"Wij zijn gealarmeerd over recente voorstellen in de Raad, die 'actieve eindgebruikers' onnauwkeurig definiëren als 'bezoekers' voor alle op transacties gebaseerde platforms, ongeacht hun omvang," zo luidt de brief.

 

Bron

28/10/2021