Diensten | BeCommerce
Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommenBeCommerce Keurmerk

Het BeCommerce Keurmerk draagt in het bijzonder bij tot het genereren van vertrouwen in de digitale handel en van de betrouwbaarheid van cross-border transacties. Het BeCommerce Keurmerk is bij uitstek hét vertrouwenskeurmerk voor het kopen van producten en diensten via internet in de BeLux.
Bekijk ook onze Ratings & Reviews-tools.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Research & Data

Als Belgische belangenorganisatie en expertisecentrum voor e-commerce maakt Research & Data (BCR&D) een fundamenteel onderdeel uit van onze dienstverlening. Hiermee houden wij onze Gemeenschap op de hoogte van de meest recente trends en ontwikkelingen in het e-commerce landschap. Deze diensten worden exclusief aangeboden aan onze leden en partners.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Advocacy & Regulatory

BeCommerce streeft naar een evenredige balans tussen consumentenrechten en een goed ondernemingsklimaat voor de digitale handel. In Europa moeten geharmoniseerde regels ontstaan voor consumentenrechten, privacy, enz. met een minimum aan administratieve lasten. Deze doelen leiden tot een 5-tal speerpunten voor BeCommerce.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Events

BeCommerce organiseert de volgende networking events om de community dichter bij elkaar te brengen en de kennis door te geven en te delen.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Alternative dispute resolution

Alternative Dispute Resolution, is het geheel van processen en initiatieven die zorgen voor een minnelijke oplossing van een probleem zonder gerechtelijke stappen te moeten nemen. Dit bespaart de ondernemingen en de consumenten heel wat tijd en kosten.

Consumenten die een probleem hebben ondervonden met een webshop kunnen in dit kader contact opnemen met BeCommerce.