Fost-Plus | BeCommerce

6. Fost Plus


Fost Plus is de motor van de circulaire economie voor huishoudelijke verpakkingen in België. De organisatie organiseert en financiert de recyclageketen van huishoudelijk verpakkingsafval. Door samen te werken met betrokken partijen binnen een ecosysteem, zetten we efficiënte en effectieve processen op voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van PMD, glas en papier-karton. Op die manier realiseren we onze missie: een recyclageoplossing bieden voor elke verpakking die op de Belgische markt komt.

Bedrijven die verpakte producten commercialiseren, zijn verantwoordelijk voor de afvalfase en recyclage van die verpakkingen. Zij kunnen hun Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid invullen door aan te sluiten bij het collectieve systeem van Fost Plus. Via het Groene Punt betalen zij dan de reële kosten gelinkt aan de selectieve inzameling, sortering en recyclage van de verpakkingen die ze op de markt brengen.

Als belangenorganisatie voor de digitale handel hecht BeCommerce veel belang aan duurzaamheid. De wettelijke verplichtingen in het kader van verpakkingen werden dan ook opgenomen in onze checklist die fungeert als toetsingskader om het BeCommerce vertrouwenskeurmerk te kunnen behalen. Dit betekent concreet dat de leden van BeCommerce het vertrouwenskeurmerk pas zullen kunnen behalen of behouden indien zij aan de wettelijke verplichtingen voldoen en dus hun (financiële) verantwoordelijkheid met betrekking tot de recyclage van hun verpakkingen invullen.