Reglement voor deelname aan de prijzen van de BeCommerce Awards 2020 | BeCommerce

Reglement Awards 2021

Organisation  

Les BeCommerce Awards sont une initiative de BeCommerce, l'asbl qui souhaite renforcer la confiance dans le secteur du commerce électronique et qui représente la communauté de webshops actifs en Belgique, et sont organisés et financés par BeCommerce.

Op 14 oktober 2021 worden voor de 16de keer de BeCommerce Awards uitgereikt in de historische site van Tour & Taxis in Brussel. BeCommerce draagt, zoals elk jaar, zorg voor de organisatie en via sponsoring en kaartverkoop voor 100% financiering van het event.

A travers la remise des prix, BeCommerce entend contribuer de manière positive à la prise de conscience du secteur.

Sponsoring
info@becommerce.be

Facturation 
finance@becommerce.be

Participation 

La participation aux BeCommerce Awards est ouverte à

toutes les boutiques en ligne qui vendent des produits et/ou services sur le marché belge à travers des activités de commerce électronique

ainsi que pour les fournisseurs actifs dans le secteur du commerce électronique.

La vente doit se faire en néerlandais, français, allemand ou anglais. 

Bedrijven kunnen zich tot en met zondag 22 augustus 2021 aanmelden voor deelname aan de BeCommerce Awards 2021. Dossiers kunnen ingediend worden tot en met zondag 5 september  2021.

Inschrijven voor bedrijven is mogelijk door middel van het invullen van het registratieformulier. Eenmaal ingeschreven, zal elke deelnemer de noodzakelijke informatie en vereisten om te winnen ontvangen hetzij via email hetzij via hun BeCommerce Bedrijfsaccount. Alle deelnemers  moeten hun finale dossier voor uiterlijk (date tba) in sturen via mail naar info@becommerce.be .

BeCommerce et les membres du jury traiteront tous les dossiers introduits en toute confidentialité. Dans ce cadre, les membres du jury signeront individuellement un accord de confidentialité avant les délibérations.

Webshops, die nog geen geen lid zijn van BeCommerce, hebben  met hun inschrijving aan de BeCommerce Awards 2021 recht op een gratis BeCommerce lidmaatschap voor één jaar vanaf de dag van inschrijving. Het BeCommerce lidmaatschap is de eerste stap in het proces tot het bekomen van het BeCommerce vertrouwenskeurmerk. De kosten die verbonden zijn aan de externe audit voor het behalen van het vertrouwenskeurmerk (€ 550) blijven voor rekening van het betrokken bedrijf


The B-eCommerce Awards 2021

Catégories

Les prix des B-eCommerce Awards 2020 sont destinés aux 10 catégories suivantes :

 • The BeCommerce Start-up Award

 • The BeCommerce Consumer Journey/UserX Award

 • The BeCommerce Cross-border Award

 • The BeCommerce Sustainability Award

 • The BeCommerce Innovation Award

 • The BeCommerce Omnichannel Award

 • The BeCommerce Advertising Campaign Award

 • The BeCommerce Platform Award

 • The BeCommerce Payment Award

 • The BeCommerce Logistics Award

Het is voor de deelnemer toegestaan om zich in te schrijven voor meerdere categorieën rekening houdend met de voorwaarden die van toepassing zijn op sommige categorieën. 

The BeCommerce Start-up Award

De Start-up Award bekroont bedrijven die zichzelf definiëren als een Start-up.. Vertel ons over je traject: wat was jouw startkapitaal, de obstakels die je ondervindt en het aantal klanten dat je momenteel bereikt, evenals de groei die het bedrijf tijdens deze periode heeft gekend. Om deel te nemen aan de start-up Award mag de deelnemer niet ouder zijn dan 3 jaar. Of je nu werkt met een klein team of nog maar net bezig bent, deze prijs is er voor jou! 

The BeCommerce Consumer Journey/UserX Award

Si vous pensez que votre entreprise possède la meilleure expérience utilisateur ou que le parcours du consommateur est optimal, inscrivez-votre entreprise au Consumer Journey/UserX Award. Pour ce prix, nous aimerions notamment analyser les technologies que vous utilisez, les attentes de vos clients ou encore votre stratégie au niveau de l’expérience utilisateur.

The BeCommerce Cross-border Award

Si votre entreprise vend de façon importante à l’étranger, alors le Cross-border Award vous intéressera absolument. Pour ce prix, nous nous intéressons entre autres à vos visites belges et étrangères, aux pays dans lesquels vous exportez mais aussi à vos défis transfrontaliers. Vous pensez pouvoir gagner cet Award ? Alors inscrivez votre entreprise dès maintenant !

The BeCommerce Sustainability Award

Pour le Sustainability Award, nous aimerions en savoir davantage sur votre stratégie en termes de développement durable, que ce soit au niveau de la logistique ou encore de la production par exemple. Vous faites attention à votre consommation d’énergie et vous réduisez votre empreinte carbone un maximum ? N’hésitez plus et inscrivez votre entreprise au Sustainability Award.

The BeCommerce Innovation Award

Votre entreprise est innovante dans un domaine particulier ? Nous sommes intéressés d’en savoir plus concernant cette innovation mais aussi vis-à-vis des technologies que vous utilisez, de votre budget R&D ou encore des bénéficiaires l’innovation. Inscrivez-vous à l’Innovation Award et expliquez-nous davantage votre solution innovante.

The BeCommerce Omnichannel Award

Vous avez la meilleure stratégie omnichannel et vous souhaitez nous en faire part ? Participez dès à présent à l'Omnichannel Award où nous nous intéressons entre autres à vos défis omnicanaux, aux différentes technologies que vous utilisez ou encore à vos recommandations dans le domaine.

The BeCommerce Advertising Campaign Award

Jouw reclamecampagnes werken perfect en je denkt hierdoor kans te maken op de Advertising Campaign Award? Voor deze prijs bestuderen wij bijvoorbeeld jouw online en offline reclame, jouw reclamestrategie of zelfs inbound en outbound marketing activiteiten. Registreer nu jouw bedrijf voor de Advertising Campaign Award!

The BeCommerce Platform Award

Avez-vous construit une plateforme de commerce, créé une place de marché ou offrez-vous une plateforme d’information ? Alors vous pouvez dès à présent vous inscrire au Platform Award où nous nous intéressons à votre plateforme/application, à votre stratégie envers les places de marché ou encore aux pays dans lesquels vous vendez.

The BeCommerce Payment Award

Pour le Payment Award, nous aimerions tout savoir sur la stratégie de paiement de votre entreprise. Nous nous intéressons, entre autres, à l’innovation de votre système de paiement en ligne, à sa sécurité et à la manière dont vous agissez contre la fraude. Pensez-vous que votre entreprise est un précurseur dans le domaine des paiements en ligne ? Inscrivez-vous alors pour le Payment Award !

The BeCommerce Logistics Award

Si vous estimez que votre entreprise dispose de la meilleure stratégie logistique, vous pouvez alors concourir pour le Logistics Award. Quelle est l'empreinte carbone de votre consommation d'énergie ? Quelle est la rapidité de votre délai de livraison ? Comment voyez-vous le last mile? Expliquez-nous cela et gagnez le Logistics Award !

The Special Public Award

Het publiek beslist eveneens aan welk bedrijf de Special Public Award wordt uitgereikt. De stemmingsperiode voor het publiek loopt van (date tba) tot en met (date tba). Het bedrijf met de meeste online stemmen, uitsluitend behaald binnen de vooraf afgesproken periode, zal uitgeroepen worden tot de winnaar van deze award.

In dit kader mag er door de deelnemende bedrijven geenszins een voordeel (bv. kortingen) of een kans op voordeel worden geboden bij de oproep tot het uitbrengen van een stem. 

The Special Jury Award

De Jury zal eveneens de Special Jury Award uitreiken aan het bedrijf dat hen op basis van de verstrekte informatie waarover zij op dat moment beschikken het meest weet te overtuigen van hun activiteiten of ideeën. 

The BeCommerce Award

De winnaar van The BeCommerce Award zal na juryberaad worden gekozen uit de 3 genomineerden voor de Special Jury Award en de 3 genomineerden voor de Special Public Award. Deze 6 genomineerden zullen door de jury geïnterviewd worden tijdens de finale jury deliberatie en zullen hiervoor gevraagd worden hun dossier te verdedigen en antwoorden te formuleren op enkele vragen. Op basis van deze interviews zal de winnaar van deze prijs persoonlijk en publiek bekend gemaakt worden op de Awards ceremonie zelf.


Distribution

De prijzen worden onder auspiciën van BeCommerce VZW ASBL uitgereikt. De apotheose van de gala-avond op 14 oktober 2021 wordt gevormd door de bekendmaking van de winnaars, en de uitreiking van de prijzen voor elke categorie. Tickets voor het galadiner zijn apart verkrijgbaar via onze website.

Evaluation

De beoordeling van de inschrijvingen zal in eerste instantie gebeuren door de jury.  Deze jury is samengesteld uit verschillende experts uit het e-commerce landschap en handelt volledig onafhankelijk. De jury beoordeelt de inzendingen zowel aan de hand van een algemene vragenlijst als een voor elke categorie daartoe specifiek ontworpen set van criteria. De deliberatie zal plaatsvinden op maandag 20 september 2021. Op basis van beide vragenlijsten selecteert de jury maximaal 3 genomineerden voor elke categorie. De jury kan discretionair beslissen om een deelnemer uit te sluiten indien het dossier onvoldoende gemotiveerd is en kan daarnaast een awards categorie verwijderen indien er te weinig deelnemers zijn. 

Na de beoordeling van de jury en de bekendmaking van de maximaal 3 genomineerden per Award, volgt er voor elk van de 10 BeCommerce Awards ook nog een publieke stemming.

De stemming door het publiek start op maandag 4 oktober en duurt tot zondag 10 oktober. Gedurende deze periode heeft de consument de tijd om op zijn favoriet deelnemer te stemmen. In dit kader mag er door de deelnemende bedrijven geenszins een voordeel of een kans op voordeel worden geboden bij de oproep tot het uitbrengen van een stem. Bij de beoordeling van de publieke stemming voor de 10 BeCommerce Awards wordt rekening gehouden met de trafiek op een bepaalde website en het aantal uitgebrachte stemmen. Stemmen die buiten deze periode vallen zullen geweigerd worden door het systeem en niet meetellen in de eindbeoordeling. 

Er zullen drie deliberatie momenten vooraf gaan aan de bekendmaking van de BeCommerce Awards. 

 • Op maandag 20 september zal een eerste juryberaad plaatsvinden om maximaal drie genomineerden voor elk van de 10 B-eCommerce Awards aan te duiden.   Hierna zullen de genomineerden  geïnformeerd worden om deel te nemen  aan de publieke stemming van de 10 B-eCommerce Awards. 

 • Na de publieke stemming, vindt een tweede deliberatie plaats op maandag 11 oktober 2021 waarbij de publieke stemming afgewogen wordt met het vakkundig oordeel van de jury.  De jury zal dan een beslissing nemen over de winnaars van de 10 B-eCommerce Awards en de Special Public Award. Deze winnaars zullen worden bekend gemaakt op de Awards ceremonie zelf. Tijdens deze deliberatie zullen ook maximaal 6 genomineerden voor The BeCommerce Award gekozen worden en zullen deze verwittigd worden, zodat zij hun case kunnen voorbereiden. 

 • De finale deliberatie voor The BeCommerce Award gebeurt voorafgaand aan de Awards ceremonie op 14 oktober 2021. Tijdens dit moment zullen de 5 of 6 genomineerden voor deze award hun case verdedigen en antwoorden op enkele vragen van de jury.  

Een deelnemer kan slechts één van de 10 BeCommerce Award winnen. Door deelname aan de 10 B-ecommerce Awards, neem je automatisch ook deel aan de Special Jury Award and Special Public Award en dus ook aanThe BeCommerce Award).

Frais

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 250. Dit bedrag is forfaitair en dus ongeacht het aantal Awards waaraan de onderneming wenst deel te nemen. De deelnemers kunnen zich dus  in zoveel categorieën als gewenst inschrijven voor één en hetzelfde inschrijvingsgeld. Deelnemers zullen bij inschrijving voor één van de 10 BeCommerce Awards automatisch worden ingeschreven voor 1 van de 3 speciale awards (Special Public, Special Jury, The BeCommerce Award). 

Les billets pour la soirée de gala sont payants et coûtent 175 € par personne. Les tables sont disponibles au prix de 1600 € pour max 10 personnes.

Les inscriptions aux BeCommerce Awards et les billets pour la soirée de gala ne sont pas remboursables.

Les gagnants sont tenus de retirer personnellement leur prix le soir même, avec pour conséquence d'être exclu si cela n'est pas possible.

Procédure, nominations et lauréats

Na ontvangst van het volledig en juist ingevulde inschrijvingsformulier en de daarvoor verschuldigde betaling, ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestiging van deelname. De deelnemer ontvangt na de bevestiging per e-mail een dossier met vragen. Dit dossier dient uiterlijk op zondag 5 september ingediend te worden. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Na nominatie, zal aan de genomineerden gevraagd worden een video van +/- 1min. in te dienen, die dan mogelijks tijdens de awards show zal opgenomen worden. 

En soumettant le formulaire d'inscription, les participants acceptent le présent règlement. Il est interdit de modifier ou d'ajouter des textes aux bannières, formats et/ou autres formes de communication mis à disposition par les BeCommerce Awards.

Le lauréat/les nominés du prix peut (peuvent) porter le titre de lauréat/nominés à partir du jour où le lauréat/les nominés des BeCommerce Awards est (sont) annoncé(s) jusqu'à la veille de l'annonce des BeCommerce Awards de l'année civile suivante. L'utilisation par le participant du matériel promotionnel (bannières et formats) mis à disposition par l'organisation en dehors des périodes mentionnées ci-dessus, sera sanctionnée d'une pénalité immédiatement exigible de 50 € pour chaque jour où le matériel promotionnel (bannières et formats) mis à disposition par l'organisation hors des périodes mentionnées ci-dessus est utilisé par le participant.

Le non-respect des dispositions du présent règlement de participation entraînera la disqualification et/ou l'exclusion des participants. La décision de disqualifier ou d'exclure des participants est prise par le bureau exécutif de BeCommerce. Dans tous les cas non prévus par le présent règlement, le bureau exécutif de BeCommerce décide, avec la possibilité de faire appel au conseil d'administration de BeCommerce.

Summary Timeframe 

Opening registrations competition and gala

Monday, February 15, 2021  

Closing registration competition

Sunday, August 22, 2021  

Closing submission case competition

Sunday, Sept 5, 2021 at 12 PM  

Jury deliberations & nominations

Monday, Sept 20, 2021

Start of the public voting period

Monday, October 4, 2021  

End of the public voting period

Sunday, October 10, 2021

Final deliberations & nominations (10 B-eCommerce Awards + Special Public Award) 

Monday, October 11, 2021

Final deliberation (Thé BeCommerce Award)

Thursday, October 14, 2021

Awards ceremony (Tour & Taxis)

Thursday, October 14, 2021