Klachtenformulier webshops | BeCommerce

Meld een klacht

BeCommerce veronderstelt dat je al eerder contact hebt genomen met de webshop vooraleer dit klachtenformulier in te dienen. Zo niet, gelieve dit eerst te doen. BeCommerce treedt in zijn hoedanigheid enkel op als onpartijdige en onafhankelijke tussenpartij en kan in geen enkele mate aansprakelijk gesteld worden.

Naam *