lobbybelgie | BeCommerce

Lobby Belgische en regionale wetgeving


Lobby Belgische en regionale wetgeving


Lobby Europese en internationale regelgeving


Meer veiligheid, minder fraude 


 Betrouwbaar online betalingsverkeer 


 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

BeCommerce streeft naar een evenredige balans tussen consumentenrechten en een goed ondernemingsklimaat voor de digitale handel. Ondernemers hebben behoefte aan heldere regels en een voorspelbaar toezicht. In Europa moeten geharmoniseerde regels ontstaan voor consumentenrechten, privacy, enz. met een minimum aan administratieve lasten. Deze doelen leiden tot een vijftal speerpunten voor BeCommerce. Het eerste belangrijke speerpunt is de lobby Belgische en regionale wetgeving.

Lobby Belgische en regionale wetgeving

Een evenredige balans tussen de rechten van de consument en een goed ondernemingsklimaat voor de digitale handel staat voorop.

Prioriteiten

  • streven naar een wettelijke omkadering voor nachtarbeid in de e-commerce sector

  • Wet werkbaar en wendbaar werk (NL/FR)