maatschappelijk verantwoord ondernemen | BeCommerce

Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Lobby Belgische en regionale wetgeving


Lobby Europese en internationale regelgeving


Meer veiligheid, minder fraude


 Betrouwbaar online betalingsverkeer


 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

BeCommerce streeft naar een evenredige balans tussen consumentenrechten en een goed ondernemingsklimaat voor de digitale handel. Ondernemers hebben behoefte aan heldere regels en een voorspelbaar toezicht. In Europa moeten geharmoniseerde regels ontstaan voor consumentenrechten, privacy, enz. met een minimum aan administratieve lasten. Deze doelen leiden tot een vijftal speerpunten voor BeCommerce. Het vijfde belangrijke speerpunt is maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen


BeCommerce wenst een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen zoals CO2 reductie, maatschappelijke participatie en financieel verantwoorde transacties.

Prioriteiten

  • Het ontwikkelen van een samenhangende visie over de betekenis van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De focus ligt hierbij in eerste instantie op de relatie tussen CO2 en duurzame (stedelijke) logistiek.

  • Het uitwerken van een visie voor de logistieke en distributiesector: de last mile van de webshop naar de consument.