Certificering

Certificering

Alle leden van BeCommerce worden gecertificeerd op naleving van de algemene voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld door de BeCommerce gedragscode. Gecertificeerde leden zijn herkenbaar aan het BeCommerce Trustmark én staan op de ledenlijst. Via het BeCommerce Trustmark logo kunnen consumenten doorklikken naar het Certificaat BeCommerce Trustmark.

Procedure

 1. Aanmelden via de website
 2. Aanvrager overlegt de benodigde documenten (KBO uitreksel, financieel jaarverslag)
 3. Bij ontvangst van de benodigde documenten ontvangt de aanvrager een bevestigingse-mail met verwijzing naar een certificeringvragenlijst
 4. Financiële stukken worden beoordeeld door externe accountant en dienen positief beoordeeld te worden.
 5. Ingevulde certificeringsvragenlijst en website worden beoordeeld door Bureau Veritas(eventuele aanpassingen worden rechtstreeks met aanvrager afgestemd)
 6. Bureau Veritas geeft advies aan beoordelingscommissie
 7. BeCommerce informeert de aanvrager per e-mail over besluit van beoordelingscommissie en stelt bij een positief advies de nodige materialen ter beschikking.

Totale procedure van een aanvraag neemt gemiddeld 4 tot 6 weken in beslag.

Aandachtspunten

BeCommerce stelt de certificering van haar leden verplicht. Alle leden worden gecertificeerd door Bureau Veritas. Alle leden die het BeCommerce Trustmark voeren zijn gecertificeerd. De certficering van BeCommerce geeft webwinkels de zekerheid dat zij op de getoetste punten handelen conform Belgische en Europese wet- en regelgeving. 

Alvorens een start te maken met de certificering is het verstandig om aandacht te besteden aan de volgende veel voorkomende valkuilen waar potentiële leden mogelijk tegenaan kunnen lopen. Alvorens de certificering te starten is het van belang dat webwinkels zich er rekenschap van geven dat onderstaande zaken conform Belgische en Europese wet- en regelgeving hebben ingevuld. Hierdoor kan het certificering proces sneller en effectiever verlopen. 

Veelvoorkomende valkuilen

 1. Hoe komt de overeenkomst tot stand?
  Het is vaak voor de klant niet direct duidelijk welke stappen hij moet doorlopen om een overeenkomst met de ondernemer te sluiten. De wet eist dat het voor degene die een bestelling plaatst volledig duidelijk is welke deze stappen zijn. Op de website moet een duidelijke omschrijving en uitleg te vinden zijn van het te doorlopen bestelproces. Te denken valt aan een verklarende tekst over het aankoopproces of aan het tonen van de verschillende stappen van het bestelproces. 
 2. Ontbreken van het totaaloverzicht
  Wanneer de klant eenmaal alle gegevens in het bestelproces heeft ingevoerd, dient een totaaloverzicht getoond te worden. De klant moet alle ingevoerde gegevens kunnen controleren en eventuele fouten kunnen herstellen. Pas als deze mogelijkheid is geboden, mag de bestelling definitief worden geplaatst en komt de overeenkomst tot stand. 
 3. Algemene voorwaarden
  Ter aanvulling van iedere tot stand gebrachte overeenkomst wilt u als webwinkel graag uw algemene voorwaarden van toepassing laten zijn. Dit kan en mag. De wet eist echter wel dat ze op de juiste manier vóór het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld. De voorwaarden moeten dus transparant worden weergegeven op de webshop. Ze zijn bovendien pas tegenstelbaar als de algemene voorwaarden door de klant gemakkelijk kunnen worden opgeslagen en afgedrukt. Dit kan door de algemene voorwaarden in pdf-formaat aan te bieden. Het is mooi wanneer u er ook bij aangeeft waar uw klanten Acrobat Reader kunnen downloaden. U kan als als lid de Algemene Voorwaarden van BeCommerce op uw website te vermelden.
 4. Vooruitbetaling 
  U mag van een consument (als wederpartij), een volledige vooruitbetaling (100%) eisen. U maakt in uw algemene voorwaarden beter goede afspraken hieromtrent.
 5. U kan een mogelijkheid aanbieden van ‘achterafbetaling’.
  Dit is echter niet verplicht, tenzij u ook op actieve basis aan Nederlandse consumenten verkoopt. In Nederland is een mogelijkheid van ‘achterafbetaling’ immers verplicht (‘rembours’). Hoe meer betaalmogelijkheden u aanbiedt, hoe gebruiksvriendelijker voor uw klant. 
 6. Bedenktermijn 
  De consument heeft recht op een bedenktermijn (‘herroepingsrecht’). De wet hanteert een verplichte termijn van 14 kalenderdagen. Let op: de FOD Economie controleert actief op de correcte navolging van het herroepingsrecht. Zorg dan ook voor een goede vermelding in de algemene voorwaarden (vet & in kader). Maak hier tevens een vermelding van bij de veelgestelde vragen of de klantenservice pagina. Uiteraard mag u ook meer dan 14 dagen bedenktijd aanbieden.
 7. Conformiteit en Garantie
  Als een geleverd product gebreken vertoont, bent ú, de verkoper, degene die dit probleem dient op te lossen door het product te vervangen of te repareren. De verkoper dient er voor in te staan dat de producten de eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst mag verwachten (conformiteit). U mag deze verplichting, men noemt dat ook wel de wettelijke garantie, niet afschuiven op bijvoorbeeld de fabrikant van het product. De Algemene Voorwaarden BeCommerce volstaan ten aanzien van deze wettelijke garantie. U hoeft dus zelf niet allerlei teksten op uw website over deze wettelijke garantie te vermelden. Meestal betreffen deze teksten uitsluitingen van de wettelijke garantie en dat is niet toegestaan. Geeft de fabrikant een fabrieksgarantie, men noemt dat ook wel de handelsgarantie, dan mag u dat als webwinkelier wel vermelden. 
 8. Privacystatement
  Bij de afhandeling van een bestelling verwerkt u persoonsgegevens. Om de consument te informeren over wat er allemaal met diens persoonsgegevens gebeurt, hanteert u een privacyverklaring. In deze privacyverklaring dient u wel te vermelden dat de consument het recht heeft om zijn persoonsgegevens in te zien en eventueel te corrigeren. Dit omvat het herstellen van fouten dan wel verwijdering van alle of onjuiste persoonsgegevens.
 9. Nieuwsbrief (opt-in)
  Tijdens het bestelproces heeft de consument veelal de mogelijkheid om zich op te geven voor een nieuwsbrief. Soms staat het hokje voor aanmelding al vooraf aangevinkt. In dat geval heeft de consument niet zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven. Dat is wel zo als hij via een 'opt-in' (de consument moet het hokje zelf aanvinken) toestemming geeft. Als er geen uitdrukkelijke toestemming is gegeven voor het versturen van een nieuwsbrief mag deze alleen commerciële informatie bevatten over soortgelijke producten en/of diensten die de consument bij u heeft besteld. In geval van uitdrukkelijke toestemming mag de nieuwsbrief ook commerciële informatie bevatten over andere producten en/of diensten dan de consument bij u heeft besteld. 
 10. SSL-certificaat
  Indien de consument gevraagd wordt persoonsgegevens te verstrekken - bijvoorbeeld in het bestelproces - dient dit via een beveiligde verbinding te gaan. U kunt een dergelijke verbinding bewerkstelligen met een SSL-certificaat. Hanteer deze beveiligde verbinding bij het contactformulier, invoeren van gebruikersnaam/wachtwoord en tijdens het bestelproces en overige plaatsen waar persoonsgegevens worden verwerkt. 
 11. Melding van Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer?
  Als webwinkelier vraagt u de klanten doorgaans om persoonsgegevens te verschaffen en verwerkt u deze. De verwerking van persoonsgegevens moet worden gemeld bij de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer. Deze melding hoeft echter niet indien u de persoonsgegevens van uw klanten slechts gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst (denk aan bezorging, betaling, facturering etc.) die u met de klant heeft gesloten. In dat geval bent u vrijgesteld van melding. Voor de normale uitvoering van het leveren van het product of dienst hoeft u zich dus niet aan te melden. 
 12. Klachtenprocedure
  U dient een klachtenprocedure te hanteren en de consument moet weten wat deze procedure inhoudt. Daarom dient er een duidelijke omschrijving te zijn van de klachtenprocedure. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de termijn waarbinnen de klacht wordt afgehandeld (dit dient binnen 14 dagen te gebeuren) en het (e-mail) adres of telefoonnummer waar de klant met zijn klacht terecht kan.

Privacy policy

In uw privacy policy legt u op een eenvoudige wijze aan de consument uit hoe uw bedrijf het fundamentele principe van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer respecteert. Dankzij het privacystatement op uw website kunnen de bezoekers van de site zich informeren over het gebruik van de gegevens die op de site over hen verzameld worden. Het blijft evenwel de verantwoordelijkheid van het bedrijf conform haar privacystatement te handelen en eventuele wijzigingen aan de bezoeker van de site te communiceren. 

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn sinds 1 januari 2009 van kracht voor alle leden van BeCommerce, en zijn de minimale vereisten.

Voor consumenten betekenen de Algemene Voorwaarden BeCommerce dat alle aangesloten leden zich houden aan regels rond informatieplicht, privacy, herroeppingsrecht, terugbetaling en geschillenbeslechting. Consumenten kunnen webwinkels die zich hebben gecommitteerd aan deze gedragsregels herkennen aan het BeCommerce kwaliteitslabel. 

In de Algemene Voorwaarden staat onder meer dat de aangeboden producten en/of diensten duidelijk en natuurgetrouw moeten worden beschreven door de verkopende partij. Ook dienen webwinkels duidelijk weer te geven wat de rechten en plichten zijn van de consument als die een bestelling plaatst. Dit betreft bijvoorbeeld helderheid over de prijs, de betalingsmogelijkheden en de verzendkosten. De herroepingstermijn dient minimaal 14 dagen te zijn. Binnen een bijkomende termijn van 14 dagen kan de klant de bestelling, zonder opgave van redenen, retourneren. 

Uitzonderingen op dit herroepingsrecht van 14 dagen geldt bijvoorbeeld voor reizen, volgens specificaties van de klant gemaakte producten; 

 • Reizen
 • Specifiek voor de klant gemaakte producten
 • Food
 • Eenvoudig kopieerbare zaken als dvd's, cd's en software e.d.

De voorwaarden gelden voor alle leden van BeCommerce. Uiteraard mogen leden positief afwijken van deze voorwaarden en consumenten nog meer zekerheid en garanties bieden. Daarmee kunnen ze zichzelf tenslotte ook onderscheiden in de markt.”