Voordelen

Voordelen

  1. Als lid mag u het BeCommerce Trustmark voeren. Onderzoek leert dat het BeCommerce Trustmark staat voor betrouwbaarheid en veiligheid. 57% van de consumenten (her)kent het BeCommerce Trustmark en 80% let op het BeCommerce Trustmark bij het doen van een online aankoop. Het BeCommerce Trustmark geeft de consument vertrouwen en draagt bij aan meer conversie, dus meer omzet.
  2. BeCommerce behartigt de belangen van de leden door, onder andere, invloed uit te oefenen op (nieuwe) wet- en regelgeving. Zij neemt ook geregeld deel aan gesprekken met de verschillende partijen om de e-commerce markt.
  3. Met het lidmaatschap, en het behalen van het BeCommerce Trustmark, laat u zien dat u zich aan wet- en regelgeving houdt. U kan de Algemene Voorwaarden van BeCommerce voeren. BeCommerce laat het naleven op wet- en regelgeving als enige keurmerk onafhankelijk controleren via de certificering, uitgevoerd door Bureau Veritas. Ook dit vergroot het vertrouwen van de consument in uw webwinkel.
  4. U geeft de consument recht op onafhankelijke bemiddeling, als u en de consument een meningsverschil hebben over de aankoop. BeCommerce bemiddelt, met ervaren juristen en medewerkers. Dit zorgt ervoor dat er maar weinig klachten uitmonden in een juridisch geschil. Mocht het toch zo ver komen dan biedt BeCommerce als enige Trustmark onafhankelijke geschillenbeslechting.
  5. Als lid van BeCommerce profiteert u van kennis- en informatiedeling met andere leden. U ontvangt gratis onderzoeken, white papers en publicaties, heeft toegang tot het exclusieve ledennet en mag deelnemen in werkgroepen (belangenbehartiging). BeCommerce organiseert workshops en congressen, waar u gratis of met korting aan kunt deelnemen en kunt netwerken. 

Testimonials leden