ADR

ADR

ADR, of Alternative Dispute Resolution, is het geheel van processen en initiatieven die zorgen voor een minnelijke oplossing van een probleem zonder gerechtelijke stappen te moeten nemen. Dit bespaart de ondernemingen en de consumenten heel wat tijd en kosten.

Consumenten die een probleem hebben ondervonden met een webshop kunnen in dit kader contact opnemen met BeCommerce. Wij trachten in onderling overleg met de betrokken webshop tot de meest geschikte oplossing te komen voor beide partijen. Indien een verzoening op deze wijze niet mogelijk blijkt te zijn, verwijzen wij de consument steeds door naar de bevoegde en geschikte entiteit(en). De enige voorwaarde die wij stellen vooraleer tot actie over te gaan, is dat de consument zelf eerst contact heeft opgenomen met de webshop in kwestie.

Meld je klacht aan de hand van ons klachtenformulier.