Speerpunten

Speerpunten

BeCommerce streeft naar een evenredige balans tussen consumentenrechten en een goed ondernemingsklimaat voor de digitale handel. Ondernemers hebben behoefte aan heldere regels en een voorspelbaar toezicht. In Europa moeten geharmoniseerde regels ontstaan voor consumentenrechten, privacy, enz. met een minimum aan administratieve lasten. Deze doelen leiden tot een vijftal speerpunten voor BeCommerce:

1.Lobby Belgische en regionale wetgeving

Doel:

 • Een evenredige balans tussen de rechten van de consument en een goed ondernemingsklimaat voor de digitale handel staat voorop.

Prioriteiten:

 • streven naar een wettelijke omkadering voor nachtarbeid in de e-commerce

Wet werkbaar en wendbaar werk

 

2. Lobby Europese en internationale wetgeving

Doel:

 • De regels en het toezicht vanuit Europa moeten transparant en voorspelbaar zijn. Wetgeving moet ondernemers faciliteren met een minimum aan administratieve lasten. Goede consumentenbescherming is in dit opzicht een gelijkgesteld doel.

Prioriteiten

 • harmoniseren van de regels omtrent gegevensbescherming

 

GDPR

 

Geo-blocking

 

Voorstel Platform-2-Business Regulation

 

New Deal for Consumers

 

3. Meer veiligheid, minder fraude

 

Doel:

 • Veiligheid in de gehele transactieketen is cruciaal, zowel voor consumenten als voor de webshops. Consumenten moeten zich veilig voelen als het gaat om transacties waarbij persoonsgegevens worden vrijgegeven. Webshops willen veiligheid in de logistieke keten en een verzekerde inning van het geld waar zij recht op hebben.

 

Prioriteiten:

 • streven naar het terugdringen van de online criminaliteit

 • gemeenschappelijke aanpak van online fraude

 • zorgen voor meer bewustwording omtrent het gebruik van elektronische identificatie en trust services

 

eIDAS-verordening

 

4. Betrouwbaar online betalingsverkeer

 

Doel:

 • Betrouwbare en goed functionerende online en mobiele betaalmethoden zijn van vitaal belang voor de e-commerce sector. De digitaliserende samenleving stelt immers steeds nieuwe eisen aan het online betalingsverkeer.

Prioriteiten:

 • uniforme en voor de consument begrijpelijke methodes van beveiliging voor online transacties

 • de belangen van de Belgische webshops waarborgen bij grensoverschrijdende online betalingstransacties

 • samen met de betalingsdienstaanbieders werken aan efficiënte en eenvoudige mobiele betaaloplossingen

 

PSD2-verordening

 

Regulatory Technical Standards on Strong Customer Authentication (RTS on SCA)

 

Instant Payments

 

5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Doel:

 • BeCommerce wenst een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen zoals CO2 reductie, maatschappelijke participatie en financieel verantwoorde transacties.

Prioriteiten

 • ontwikkelen van een samenhangende visie over de betekenis van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De focus ligt hierbij in eerste instantie op de relatie tussen CO2 en duurzame (stedelijke) logistiek.

Reacties (0)

Je kan de eerste worden die een boodschap in ons gastenboek achterlaat...