Meld een klacht

Meld een klacht

BeCommerce veronderstelt dat u al eerder contact heeft genomen met de webshop vooraleer dit klachtenformulier in te dienen. Zo niet, gelieve dit eerst te doen.

1. Jouw persoonlijke gegevens

Geslacht

2. Gegevens van de webshop

3. Het product of de dienst waarop je probleem betrekking heeft:

4. Je probleem gaat over

5. Geef hier meer informatie over jouw probleem*