Kosten lidmaatschap BeCommerce

Kosten lidmaatschap BeCommerce

De kosten voor het lidmaatschap is onderverdeeld in: contributie en certificeringskosten. De bijdragen verschillen per lidmaatschap. 

Lidmaatschap

Leden betalen contributie per jaar op basis van de vastgestelde contributieregeling. Dit geldt alleen voor de omzet gegenereerd met uw webwinkel(s) binnen België.

Certificeringkosten: €550 (eenmalig)
2-jaarlijkse hercertificatie: €300
Contributie: Op basis van vastgestelde contributieregeling, zie tabel hieronder.

Contributieregeling 2018
Klasse Jaaromzet 2017 Ledenbijdrage 2018
  Van Tot  
0   €500.000,- €150,-
1 €500.000,- €1.250.000,- €900,-
2 €1.250.000,- €2.250.000,- €1.800,-
3 €2.250.000,- €5.000.000,- €2.200,-
4 €5.000.000,- €7.500.000,- €2.900,-
5 €7.500.000,- €12.500.000,- €6.900,-
6 €12.500.000,- €25.000.000,- €8.700,-
7 €25.000.000,-   €11.000,-
  1. De jaaromzet is de gerealiseerde omzet uit verkoop op afstand aan consumenten in België in 2017 inclusief btw. 
  2. De contributies zijn per kalenderjaar en exclusief btw. 
  3. De contributies zijn exclusief de kosten van de eenmalige certificering door BeCommerce ad € 550 voor gewone leden en exclusief de kosten van de tweejaarlijkse hercertificering ad €300 voor gewone leden.
  4. Wordt een bedrijf in de loop van het jaar lid, dan wordt de contributie berekend voor de volgende 12 maanden.