Lidmaatschapsbijdrage BeCommerce

Lidmaatschapsbijdrage BeCommerce

De lidmaatschapsbijdrage is onderverdeeld in contributie en certificeringskosten. De bijdragen verschillen per lidmaatschap. 

Certificatie

Leden betalen een bedrage per jaar op basis van de vastgestelde contributieregeling. Dit geldt alleen voor de omzet gegenereerd met uw webwinkel(s) binnen België.

Eenmalige certificatiebijdrage: €550
Tweejaarlijkse hercertificatie: €300

Contributie

Op basis van vastgestelde contributieregeling, zie tabel hieronder.

Contributieregeling 2019
Klasse Jaaromzet 2018 Ledenbijdrage 2019
  Van Tot  
0   €500.000,- €150,-
1 €500.000,- €1.250.000,- €900,-
2 €1.250.000,- €2.250.000,- €1.800,-
3 €2.250.000,- €5.000.000,- €2.200,-
4 €5.000.000,- €7.500.000,- €2.900,-
5 €7.500.000,- €12.500.000,- €6.900,-
6 €12.500.000,- €25.000.000,- €8.700,-
7 €25.000.000,-   €11.000,-
  1. De jaaromzet is de gerealiseerde omzet uit verkoop op afstand aan consumenten in België in 2018 inclusief btw. 
  2. De contributies zijn per kalenderjaar en exclusief btw. 
  3. De contributies zijn exclusief de kosten van de eenmalige certificering door BeCommerce ad € 550 voor gewone leden en exclusief de kosten van de tweejaarlijkse hercertificering ad €300 voor gewone leden.
  4. Wordt een bedrijf in de loop van het jaar lid, dan wordt de contributie berekend voor de volgende 12 maanden.