Nieuws

Richtlijnen consumentenrechten betekent geen aardverschuiving voor e-commerce


  1. Implementatie in België

U zou misschien verwachten dat men aan deze richtlijn kon voldoen door middel van enkele kleine wijzigingen aan de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming. De Belgische regering heeft echter besloten om de implementatie van de richtlijn te laten samenvallen met een prestigieus project: de ontwikkeling van een allesomvattend wetboek van economisch recht. 

In juli 2012 heeft de ministerraad de introductie van het wetboek van economisch recht aangekondigd. Minister Johan Vande Lanotte heeft via een persbericht uitleg verschaft op welke wijze men het nieuwe wetboek tot stand gaat brengen. Via deze link kan u een audiovisuele voorstelling door Karel Uyttersprot bekijken.

Men wenst de bestaande wetgeving om te gieten in zijn nieuwe vorm  vooraleer men werkelijk inhoudelijke aanpassingen maakt. De regels betreffende consumentenrechten zouden plaats krijgen in Boek VI genaamd de marktpraktijken en bescherming van de consument. Het omvormen van deze bestaande wetgeving gebeurt ook in meerdere fases. Volgens de planning zouden de rechten van consumenten in de tweede fase, tussen februari en maart van 2013, in hun nieuwe jasje gecodificeerd worden.

Op 6 december 2012 werd het gouvernementele wetsontwerp voor De Kamer gebracht. Na enkele opmerkingen en amendementen heeft de Kamer het wetsontwerp op 17 januari 2013 aangenomen.

Tot nu zijn er slechts drie boekdelen hervormd zonder dat er inhoudelijke wijzigingen werden gemaakt. De regels betreffende consumentenrechten worden, als alles goed loopt, voor het einde van maart omgevormd. Enkele parlementairen gaven echter al te kennen dat ze zich zorgen maakten over de tijdsplanning.

Het dossier en de ontwikkeling van het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van economisch recht kan gevolgd worden op de website van De Kamer. 

2) Gevolgen van de implementatie van de richtlijn in België en Nederland

Zoals voorzien in artikel 28 van de Europese richtlijn moet de lidstaten voor 13 december 2013 de richtlijn consumentenrechten hebben ingevoerd in het nationale rechtstelsel. Aangezien er redelijk veel kruisbestuiving plaatsvind tussen de online ondernemers & consumenten van België en Nederland is het interessant om de vergelijking op te maken.

Bij onze noorderburen van Thuiswinkel kon u al enkele kritische bedenkingen lezen over de gevolgen die de richtlijn in Nederland zou hebben. Vooral in het Nederlandse retourrecht zouden diepgaande veranderingen moeten gebeuren. Het Belgische Test-Aankoop gaf na het totstandkomen van de richtlijn vooral positieve opmerkingen.

Het herroepingsrecht

De wettelijke norm van 7 dagen voor het retourrecht (Nederlandse term) werd reeds met 7 extra dagen overtroffen door de leden van Thuiswinkel. Andere Nederlandse webshops zullen binnenkort in hun voetstappen moeten volgen en 14 dagen bedenktijd bieden aan de consument.

In België zijn alle webshops reeds verplicht om aan de consument gedurende 14 kalenderdagen de mogelijkheid te geven om de koop te herroepen. (Art. 47 Wet Marktpraktijken)

Thuiswinkel ziet ook een potentieel probleem in de verlenging van de bedenktermijn indien een bestelling opgesplitst wordt verzonden. Een eenvoudig voorbeeld verduidelijkt deze vernieuwing.
Stel dat men op 1 april een bestelling plaats voor een douchekraan en een microgolfoven en dat de ondernemer ziet dat het douchekraan even buiten voorraad is. Uw microgolfoven komt aan op 4 april en uw douchekraan pas op 18 april. Volgens de nieuwe Europese richtlijn zou de consument dan voor beide producten over 14 dagen bedenktermijn beschikken vanaf 18 april. 

Nederlandse consumenten kunnen zich ook verheugen op een snellere terugbetaling bij de uitoefening van het retourrecht. Na implementatie van de richtlijn zou men al 14 dagen na de kennisgeving het geld terug op eigen rekening moeten hebben. Volgens Léon Mölenberg, senior beleidsmedewerker van Thuiswinkel.org zou dit enkele verkopers zorgen kunnen geven dat ze hierdoor geen tijd hebben om de goederen terug te ontvangen en te controleren alvorens het geld terug te storten. De consument krijgt immers zijn geld niet terug indien duidelijk blijkt dat hij het product zelf beschadigd of onjuist gebruikt heeft.

In België beschikken de ondernemingen momenteel ook over 30 dagen om het geld over te maken aan de consument die zijn herroepingsrecht uitoefent. (Art. 47 paragraaf 3 Wet Marktpraktijken)

Uit de Europese richtlijn blijkt ook duidelijk dat het om een vorm van volledige harmonisatie gaat. Hierdoor zullen andere lidstaten moeten voldoen aan bepaalde vereisten waaraan men op de Belgische markt reeds voldeed. Houd ook altijd in het achterhoofd dat het recht van de consument zijn vaste verblijfplaats vaak van toepassing is indien u de consumentenmarkt van een andere lidstaat bespeelt. (art. 6 van de Rome 1 Verordening). 

De Belgische e-commerce ondernemers moeten volgens mij dus geen aardverschuivingen verwachten.

← Terug naar het overzicht