Over BeCommerce

Over BeCommerce

Ontstaan

BeCommerce zag het licht in 2005 als een afdeling van de toenmalige BDMA en groepeerde vooral de destijds actieve verkoop op afstand bedrijven.

BeCommerce vzw werd zelfstandig opgericht in 2008 als koepelorganisatie voor e-shops in België met het oog op krachtenbundeling, belangenbehartiging en sensibilisering t.a.v. regelgevende overheden en consumenten. De organisatie is vanaf haar start begonnen met haar eigen vertrouwenskeurmerk.

Op bijna 10 jaar tijd is de vzw gegroeid van een kleine pioniersclub tot een groot platform voor digitale handel ván en vóór haar leden, met een brede waaier aan diensten. Van het vertrouwenskeurmerk, de networkevents, onderzoek en data, belangenbehartiging tot de alternatieve klachten bemiddeling toe, is BeCommerce de vzw die de aanwezigheid, het overleg en de vertegenwoordiging van dé digitale sector op zich neemt.

Missie

BeCommerce heeft als doel:

  1. het samenbrengen van ondernemingen, actief op de Belgische markt in de digitale handel, inclusief de verkoop op afstand zonder onderscheid van sector; 
  2. het versterken van het vertrouwen van de consument in de digitale handel, inclusief de verkoop op afstand, alsook het imago van de sector, meer bepaald door de uitwerking van een eigen Trustmark gedragscode en de uitbouw van promotie- en informatiecampagnes gericht naar het grote publiek;
  3. de vertegenwoordiging en de belangenbehartiging van voornoemde ondernemingen, zonder onderscheid van de sector, zowel op nationaal als op internationaal niveau;
  4. de ontwikkeling van een gunstig economisch en politiek klimaat voor de sector en in het bijzonder het ijveren, met inachtneming van de Europese en de Belgische regelgeving voor de opheffing van elke reglementaire beperking die de competitiviteit van de digitale handel met inbegrip van de verkoop op afstand en de ontwikkeling afremt in België.

Wat wij ook doen

  1. De consument helpen in de zoektocht naar veilige webshops. Onze leden voldoen aan de regels die onze gedragscode oplegt. Dit doen we concreet aan de hand van ons keurmerk: het BeCommerce Trustmark.
  2. E-commerce in goede banen leiden door Belgische webshops te stimuleren om lid te worden van onze belangenorganisatie, en bij extensie om ons keurmerk aan te vragen. Een keurmerk is voor Belgische webshops namelijk ook interessant. Ontdek hier de voordelen van ons e-commerce keurmerk.

Statuten van de vzw

De bedrijven die het BeCommerce Trustmark dragen, dienen de regels opgenomen in de BeCommerce Gedragscode te respecteren. De door BeCommerce gecertificeerde webshops houden zich naast de wettelijke verplichtingen ook aan een tiental extra regels specifiek door onze organisatie opgesteld met het oog op consumentenbescherming en het stimuleren van de sector. 

Hieronder kan je de statuten van de organisatie consulteren: