Webshop Ondernemer

Webshop Ondernemer

OMSCHRIJVING

E-commerce of verkoop via het internet zit in de lift. Zaakvoerder of starter, ook jij kunt snel en doeltreffend een business uitbouwen op het web. Het succes van een online-onderneming hangt af van een goed doordachte strategie en de juiste implementatie hiervan. Of het nu gaat over grootschalige projecten of individuele initiatieven, Syntra West zet je op weg. Zo speel je optimaal in op de groeiende tendens van online-verkoop. Op het einde van deze opleiding heb je jouw eigen projectplan uitgewerkt van concept tot webshop.

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING

Het ondernemerschapstraject legt de nadruk op alle vormen van handel via digitale netwerken, zoals internet en mobiel internet, en is dus ruimer op te vatten dan het louter afsluiten van een verkoop online. Dit geldt bovendien niet alleen voor grote ondernemingen, want ook voor zelfstandigen, KMO's en (pre-)starters worden er zakelijke opportuniteiten over alle industriële en creatieve sectoren heen aangereikt door de projectcoaches. De kruisbestuiving van producten of diensten met kansrijke markten wordt in de praktijklessen concreet gemaakt door de creatie van een webshop die berust op het initiële projectidee van de individuele lesdeelnemer.

Cursisten zullen tijdens de infosessies nieuwe afzetmogelijkheden voor hun product(idee) of dienst ontdekken. De competentievorming in e-business building, gestuurde samenwerking met professionele webwinkelpartners en persoonlijke projectcoaching verlagen tevens de drempel om nieuwe online verkoopconcepten voor bestaande of nieuwe (disruptieve) markten te concretiseren.

Het ondernemerschapstraject focust op nieuwe technologische ontwikkelingen door het inspireren met online verkoopcases, vormen in webentrepreneurship en verkennen van hedendaagse creatie- en communicatietools in e-commerce. Dit laat de cursist toe om de beschikbare e-commerce technologie en (mobiele) internetmedia met al hun kansen te implementeren of uit te bouwen voor de eigen online zaak. De verwerving van kennis in nieuwe digitale ontwikkelingen wordt binnen dit traject in finaliteit vertaald naar een online webwinkel die haar innovatief vermogen bewijst tegenover bestaande fysieke winkelconcepten.

VOORKENNIS

Voor deelname aan de opleiding is geen voorkennis vereist

TOELATINGSVOORWAARDEN

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden verbonden aan deze vakopleiding

BIJKOMENDE INFO

Deze opleiding start op donderdag 9 maart in campus Kortrijk. De lessen gaan telkens door op donderdagavond van 18u30 tot 22u00. Ook op dinsdagavond zullen sporadisch sessies worden ingepland.

Het eindexamen is voorzien in juni 2018.

 

 

      Syntra