BeCommerce in de Pers

35 partijen kiezen voor vergroening stedelijke logistiek

35 partijen hebben samen met de Vlaamse ministers van Omgeving, Energie, Mobiliteit en Openbare Werken, Economie en Innovatie de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek ondertekend.

Lees meer

Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek: Leefbaarheid in steden verhogen door lagere emissies en minder voertuigkilometers

Vijfendertig partijen ondertekenen samen met de Vlaamse ministers van Omgeving, Energie, Mobiliteit en Openbare Werken, Economie en Innovatie de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek. Hiermee engageren zij zich de komende drie jaar om leveringen in de Vlaamse steden efficiënt en emissiearm te laten verlopen. De deelnemers worden daarin bijgestaan door The Shift die deze Green Deal coördineert met de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting. The Shift slaat de handen in elkaar met MOBI-VUB, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), VIL (Innovatieplatform en Speerpuntcluster Logistiek) en de departementen Mobiliteit en Openbare Werken en Omgeving van de Vlaamse overheid.

Lees meer

205.772

namaakgoederen kon de FOD Economie vorig jaar in beslag nemen Het gaat vooral om speelgoed kledij en accessoi res en mobiele telefoons Vol gens minister van Economie en Consumenten Kris Peeters CD V lukt het alsmaar beter om verkopers en leveranciers van zulke namaakproducten op te sporen en hen naar het parket te verwijzen De strijd gebeurt nu ook online Meer dan 1 000 webshops met zulke namaak producten werden offline ge haald in 2018 Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar wer den opnieuw 779 frauduleuze webshops geblokkeerd.

Europese garantie voor online shoppers

Het Europees Parlement heeft zijn fiat gegeven voor nieuwe regels die de consument beter moe ten beschermenwanneer die goederen digitale inhoud of diensten aankoopt op inter net De regels moeten de e commerce in de Europese eenheidsmarkt een boost ge ven en consumenten meer vertrouwen schenken om online te shoppen Het ak koord over digitale contrac ten moet ervoor zorgen dat alle consumenten in de Euro pese Unie over dezelfde rech ten beschikken wanneer ze via het internet goederen of digitale content muziek films apps games aanko pen die gebreken vertonen Zo zullen Belgen die grens overschrijdend shoppen steevasttwee jaarlang garan tie genieten in geval van schade net als bij aankopen in winkels Daarnaast wor den consumenten overal in de EU hetzelfde recht op her stel of vervanging gegaran deerd Kan het euvel niet ver holpen worden dan hebben ze recht op een korting ofte rugbetaling Tenslotte krij gen consumenten nu ook de garantie dat hun aankopen van slimme producten van updates worden voorzien.

Snellere douanevrijgave van e-commerce zendingen met BEGate

Logistieke speler DHL ontving als eerste bedrijf in België een BE-Gate vergunning. De Douane ontwikkelde de BE-Gate certificering omwille van de wereldwijde toename van de handel via e-commerce, waarbij snelle leveringen en dus ook snelle vrijgave van de goederen noodzakelijk is.

 

Lees meer