Rural parcel Delviery

In het project “Rural Parcel Delivery” gaat VIL op zoek naar efficiëntieverbetering bij de levering van pakketten in het buitengebied.

Odoo + afbeelding en tekst

 

In het project “Rural Parcel Delivery” gaat VIL op zoek naar efficiëntieverbetering bij de levering van pakketten in het buitengebied.

Een model van samenwerking in geografische clusters met gedeelde cross-docking capaciteit zal worden bestudeerd en getest om te komen tot de meest optimale situatie op economisch en maatschappelijk gebied.

Studies en projecten met het oog op de optimalisatie van de last-mile distributie beperken zich meestal tot de centrumsteden.

CONCRETE ACTIVITEITEN 

·       In kaart brengen van de huidige problemen met pakjes distributie in niet-stedelijke gebieden en best practices

·       Het verzamelen, en analyseren van de volumes en de verschillende logistieke stromen in verschillende geografische clusters in Vlaanderen

·     Het ontwikkelen van een rekenmodel om voor de voorgestelde pilootprojecten een aantoonbare reductie van kosten, gereden kilometers en CO2 te realiseren 

·       Het oplijsten van verschillende mogelijkheden, concepten en business modellen voor leveren van pakjes in niet-stedelijk gebied. Het kiezen van één oplossing voor de piloot op basis van praktische en economische haalbaarheid en ecologische leefbaarheid

·       Het opzetten van een schaalbare piloot die toelaat de gekozen oplossing te valideren