NLW211(NL) | BeCommerce

Meer klachten over aankopen bij buitenlandse webshops 


De Economische Inspectie heeft het voorbije jaar meer dan 9.600 klachten gekregen over aankopen bij buitenlandse webshops. Dat is ruim een vijfde meer dan het jaar voordien.

Odoo + afbeelding en tekst

De Economische Inspectie heeft het voorbije jaar meer dan 9.600 klachten gekregen over aankopen bij buitenlandse webshops. Dat is ruim een vijfde meer dan het jaar voordien.

De klachten bevinden zich al sinds 2016 in een stijgende trend. Terwijl er in 2016 nog 934 klachten waren, was er in 2017 reeds sprake van 1942 klachten. In  2018 waren er 2011 klachten waarna we  2778 klachten registreerden in 2019. 

'De cijfers stijgen jaar na jaar', besluit Depraetere. 'Ze zijn vermoedelijk ook een onderschatting. Het consumentenrecht wordt op die manier aangetast en de Belgische wetgever kan daar eigenlijk weinig aan doen, behalve controles uitvoeren en de mensen informeren. Daarom moeten er op Europees niveau stappen worden gezet.'

België heeft geen 'ombudsman voor e-commerce'. 'Er zijn liefst 13 ombudsmannen in België als mensen een klacht hebben over een webshop, zoals de ombudsdiensten voor de post, de consument of de handel', zegt Sofie Geeroms, algemeen directeur van de Belgische e-commercefederatie BeCcommerce. 'Wij bemiddelen als vzw in de klachten en sturen die door naar een van de 13 ombudsmannen.'

'Veel klachten gaan over het niet tijdig leveren, het slecht verpakken of het niet kunnen traceren van pakjes. Cijfers over dat er meer problemen zijn met buitenlandse webshops hebben we nog niet gezien. Uit een recente tevredenheidsenquête van PostNL, dat ook leveringen doet voor Belgische shops, bleek dat consumenten tijdens de coronacrisis juist tevredener waren over hun e-commerceleveringen. Sinds deze maand is er trouwens een betere Europese regelgeving. We proberen met ons BeCcommerce-keurmerk voor webshops - dat ook Europees geldt - de cowboys eruit te halen.'


Bron

31/07/2020