NLW216(NL) | BeCommerce

Ecommerce Europe mede-ondertekenaar brief over de EDPB-richtlijnen en besluit over de cookie walls.


Op 13 juli hebben 11 Europese beroepsverenigingen uit de reclame- en detailhandelssector, waaronder Ecommerce Europe, een brief gestuurd naar de beleidsmakers van de EU en het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) met betrekking tot zijn richtlijnen voor toestemming en de recente uitspraak van het Franse Hof over de cookie-muren. 

Odoo + afbeelding en tekst

Op 13 juli hebben 11 Europese beroepsverenigingen uit de reclame- en detailhandelssector, waaronder Ecommerce Europe, een brief gestuurd naar de beleidsmakers van de EU en het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) met betrekking tot zijn richtlijnen voor toestemming en de recente uitspraak van het Franse Hof over de cookie-muren. In de brief wordt er bij de EDPB op aangedrongen de flexibiliteit te respecteren die de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) biedt, met name in het kader van de cookie-muren. Bovendien eisen de ondertekenaars dat de EDPB haar richtsnoeren niet gebruikt om hogere normen vast te stellen dan die welke in de wet zijn opgenomen en dat zij de nadruk legt op het facultatieve karakter van haar aanbevelingen, in tegenstelling tot de verplichte wettelijke verplichtingen om ervoor te zorgen dat bedrijven zich niet onder druk gezet voelen om deze na te leven.


Bron

31/07/2020