NLW304 | BeCommerce

OESO stelt principes op voor een wereldwijde revolutie in de vennootschapsbelasting van 100 miljard dollar

 


De rijke landen van de wereld hebben een reeks technische principes opgesteld die veranderingen zullen teweegbrengen in de vennootschapsbelasting van de multinationale ondernemingen.

Odoo + afbeelding en tekst

De rijke landen van de wereld hebben een reeks technische principes opgesteld die veranderingen zullen teweegbrengen in de vennootschapsbelasting van de multinationale ondernemingen. Deze veranderingen zouden 100 miljard dollar aan extra belastinginkomsten kunnen opleveren.

OESO heeft gestreefd  naar een consensus tussen meer dan 135 landen om hervormingen door te voeren die de belastingdiensten in staat zullen stellen om tot 4 procent meer vennootschapsbelasting te innen. 

Het uitblijven van de hervormingen zou waarschijnlijk leiden tot handelsoorlogen die 1 procent van het mondiale nationale inkomen zouden kosten, waarschuwde de OESO.

De hervormingen omvatten twee belangrijke pijlers. Het eerste element zou de manier waarop bedrijven worden belast moeten veranderen. De wereldwijde winst van multinationals zal verdeeld worden over de landen waar hun klanten zich bevinden. Dit zou moeten voorkomen dat ze hun winsten naar lage belasting jurisdicties verschuiven. 

De tweede pijler zou een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting  zijn dat elke multinational zou moeten betalen. 

In totaal zouden de twee pijlers 100 miljard dollar per jaar kunnen opbrengen zonder de vennootschapsbelastingtarieven te verhogen


Bron

16/10//2020