Deelnamereglement BeCommerce Awards | BeCommerce

Reglement Awards 2022

 Download het reglement hier.   

Organisatie  

De BeCommerce Awards is een initiatief van BeCommerce, de VZW die het vertrouwen in de e-commercesector wil doen groeien en de gemeenschap van webshops die actief zijn in België vertegenwoordigt.

Op 20 oktober 2022 worden de BeCommerce Awards voor de 18de keer uitgereikt op de historische site van Tour & Taxis in Brussel. BeCommerce draagt, zoals elk jaar, zorg voor de organisatie en financiert het gala door middel van sponsoring en kaartverkoop voor 100%.

Met de uitreiking van de Awards beoogt BeCommerce een positieve bijdrage te leveren aan het zelfbewustzijn van de branche.

Sponsoring

Facturatie

Reglement Deelname

Mogen deelnemen aan de BeCommerce Awards:

 • webwinkels die via e-commerce activiteiten producten en/of diensten verkopen op de Belgische markt

 • toeleveranciers die in de e-commerce sector actief zijn

De verkoop van die diensten en/of producten dient te gebeuren in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

Bedrijven kunnen zich tot en met maandag 5 september 2022 inschrijven voor deelname aan de BeCommerce Awards. Dossiers kunnen worden ingediend tot en met maandag 12 september 2022.

Bedrijven kunnen zich inschrijven door het registratieformulier in te vullen. Eenmaal ingeschreven, zal elke deelnemer de noodzakelijke informatie en ter deelname ontvangen via e-mail en hun BeCommerce-bedrijfsaccount. Alle deelnemers moeten hun finale dossier per mail (info@becommerce.be) indienen, ten laatste tegen maandag 12 september 2022.

BeCommerce en de juryleden behandelen elk dossier confidentieel. De juryleden ondertekenden in dat kader een geheimhoudingsovereenkomst. 

Webshops die (nog) geen lid zijn van BeCommerce, hebben dankzij hun inschrijving aan de BeCommerce Awards 2021 recht op een gratis BeCommerce lidmaatschap voor één jaar vanaf de dag van inschrijving. Het BeCommerce lidmaatschap is de eerste stap in het proces tot het bekomen van het BeCommerce vertrouwenskeurmerk. De kosten die verbonden zijn aan de externe audit om het vertrouwenskeurmerk (€ 550) te behalen, blijven voor rekening van het betrokken bedrijf


The BeCommerce Awards 2021

Categorieën

De prijzen van de BeCommerce Awards 2021 zijn voor de volgende 10 categorieën:

 • The BeCommerce Start-up Award

 • The BeCommerce Consumer Journey/UserX Award

 • The BeCommerce Cross-border Award

 • The BeCommerce Sustainability Award

 • The BeCommerce Innovation Award

 • The BeCommerce Omnichannel Award

 • The BeCommerce Advertising Campaign Award

 • The BeCommerce Platform Award

 • The BeCommerce Payment Award

 • The BeCommerce Logistics Award

Het is voor de deelnemer toegestaan om zich in te schrijven voor meerdere categorieën rekening houdend met de voorwaarden die van toepassing zijn op sommige categorieën. 

The BeCommerce Start-up Award

De Start-up Award bekroont bedrijven die zichzelf definiëren als een Start-up. Vertel ons over je traject: wat was jouw startkapitaal, de obstakels die je ondervindt en het aantal klanten dat je momenteel bereikt, evenals de groei die het bedrijf tijdens deze periode heeft gekend. Om deel te nemen aan de start-up Award mag de deelnemer niet ouder zijn dan 3 jaar. Of je nu werkt met een klein team of nog maar net bezig bent, deze prijs is er voor jou! 

The BeCommerce Consumer Journey/UserX Award

Denk je dat jouw bedrijf de beste user experience of de optimale consumentenervaring biedt, schrijf je dan in voor de Consumer Journey/UserX award. Voor deze prijs analyseren we graag de technologieën die je gebruikt, de verwachtingen van jouw klanten en/of jouw strategie op het gebied van gebruiksvriendelijkheid.

The BeCommerce Cross-border Award

Verkoopt jouw bedrijf veel in het buitenland, dan is de Cross-border Award een must voor jou. Voor deze prijs zijn wij geïnteresseerd in jouw Belgische en buitenlandse bezoekers, in de landen waarnaar je exporteert, maar ook in jouw grensoverschrijdende uitdagingen. Denk je deze Award te kunnen winnen? Schrijf jouw bedrijf dan snel in!

The BeCommerce Sustainability Award

Voor de Sustainability Award willen we graag meer weten over jouw strategie op het gebied van duurzame ontwikkeling, gaande van bijvoorbeeld logistiek tot productie. Ben je voorzichtig met jouw energieverbruik en probeer je jouw koolstofvoetafdruk zoveel mogelijk te beperken? Aarzel dan niet en schrijf jouw bedrijf in voor de Sustainability Award.

The BeCommerce Innovation Award

Is er een bepaald domein waarin jouw bedrijf innovatief is? We zijn geïnteresseerd om meer te weten te komen over deze innovatie, maar ook over de technologieën die je gebruikt, jouw R&D budget en de begunstigden van de innovatie. Schrijf je in voor de Innovation Award en vertel ons meer over jouw innovatieve oplossing.

The BeCommerce Omnichannel Award

Heeft jouw bedrijf de beste omnichannelstrategie en wil je deze met ons delen? Neem dan deel aan de Omnichannel Award waarbij we ons onder andere richten op jouw omnichanneluitdagingen, de verschillende technologieën die je gebruikt en jouw aanbevelingen op dit gebied.

The BeCommerce Advertising Campaign Award

Jouw reclamecampagnes werken perfect en je denkt hierdoor kans te maken op de Advertising Campaign Award? Voor deze prijs bestuderen wij bijvoorbeeld jouw online en offline reclame, jouw reclamestrategie of zelfs inbound en outbound marketing activiteiten. Registreer nu jouw bedrijf voor de Advertising Campaign Award!

The BeCommerce Platform Award

Heb je een handelsplatform gebouwd, een marktplaats gecreeërd of bied je een informatieplatform aan? Dan kan je je nu inschrijven voor de Platform Award, waarbij we ons richten op jouw platform/applicatie, jouw strategie ten opzichte van marktplaatsen of de landen waar je verkoopt.

The BeCommerce Payment Award

Voor de Payment Award willen we graag alles weten over de betaalstrategie van jouw bedrijf. We zijn onder andere geïnteresseerd in de innovatie van jouw online betalingssysteem, in de beveiliging hiervan en in de wijze waarop jullie optreden tegen fraude. Denk je dat jouw bedrijf een voorloper is op het gebied van online betalingen? Registreer je dan zeker voor de Payment Award!

The BeCommerce Logistics Award

Ben je van oordeel dat jouw bedrijf de beste logistieke strategie heeft, dan kan je meedingen naar de Logistics Award. Wat is de koolstofvoetafdruk van jouw energieconsumptie? Hoe snel is je levertermijn? Hoe zie jij de last mile? Leg het ons uit en maak kans op de Logistics Award!

The Special Public Award

Het publiek beslist eveneens aan welk bedrijf de Special Public Award wordt uitgereikt. De stemmingsperiode voor het publiek loopt van woensdag 20 juli 2022 tot en met maandag 12 september 2022. Het bedrijf met de meeste online stemmen, uitsluitend behaald binnen de vooraf afgesproken periode, zal uitgeroepen worden tot de winnaar van deze award.

In dit kader mag er door de deelnemende bedrijven geenszins een voordeel (bv. kortingen) of een kans op voordeel worden geboden bij de oproep tot het uitbrengen van een stem. 

The Special Jury Award

De Jury zal eveneens de Special Jury Award uitreiken aan het bedrijf dat hen op basis van de verstrekte informatie waarover zij op dat moment beschikken het meest weet te overtuigen van hun activiteiten of ideeën. 

The BeCommerce Award

De winnaar van The BeCommerce Award zal na juryberaad worden gekozen door de jury op basis van het aangeleverde dossier en de stemmen van het publiek. De winnaar van The BeCommerce Award wordt gekozen uit de 3 genomineerden voor de Special Jury Award en de Special Public Award.

Uitreiking

De prijzen worden onder auspiciën van BeCommerce VZW ASBL uitgereikt. De apotheose van de gala-avond op 20 oktober 2022 wordt gevormd door de bekendmaking van de winnaars, en de uitreiking van de prijzen voor elke categorie. Tickets voor het galadiner zijn apart verkrijgbaar via onze website.

Beoordeling

De beoordeling van de inschrijvingen gebeurt door de jury én het publiek. Deze jury is samengesteld uit verschillende experts uit het e-commercelandschap en handelt volledig onafhankelijk. De jury beoordeelt de inzendingen zowel aan de hand van een algemene vragenlijst als een voor elke categorie daartoe specifiek ontworpen set van criteria. Beide vragenlijsten hebben uitsluitend een begeleidende functie en dienen ter inspiratie voor het in te dienen dossier. De deliberatie zal plaatsvinden op maandag 26 september 2022. Op basis van de dossiers en de stemming van het publiek selecteert de jury maximaal 3 genomineerden voor elke categorie. De jury houdt zich het recht voor om eventuele bijkomende onderzoeksacties te ondernemen (interview, video, mystery call, …) met het oog op de finale deliberatie. De jury kan discretionair beslissen om een deelnemer uit te sluiten indien het dossier onvoldoende gemotiveerd is.  

De publieksstemming start op maandag 13 juni 2022 en duurt tot maandag 12 september 2022. Gedurende deze periode heeft de consument de tijd om op zijn favoriet deelnemer te stemmen. In dit kader mag er door de deelnemende bedrijven geenszins een voordeel of een kans op voordeel worden geboden bij de oproep tot het uitbrengen van een stem. Bij de beoordeling van de publieke stemming voor de 10 B-eCommerce Awards wordt rekening gehouden met de trafiek op een bepaalde website en het aantal uitgebrachte stemmen. Stemmen die buiten deze periode vallen zullen geweigerd worden door het systeem en niet meetellen in de eindbeoordeling. 

Er zal een deliberatie moment plaatsvinden voorafgaand aan de bekendmaking van de BeCommerce Awards, maandag 26 september. Op dit moment zal de jury op basis van de aangeleverde dossiers en de stemmen van het publiek maximaal drie genomineerden per categorie bekendmaken. De jury zal op vakkundige wijze een beslissing nemen over de winnaars van de 10 B-eCommerce Awards en de Special Jury Award. De Special Public Award gaat naar de genomineerde met de meeste stemmen van het publiek. De jury zal daarnaast uit de genomineerden voor de Special Jury Award en de Special Public Award de winnaar van The BeCommerce Award kiezen.

Een deelnemer kan slechts één van de 10 BeCommerce Award winnen. Door deelname aan de 10 B-ecommerce Awards, neem je automatisch ook deel aan de Special Jury Award and Special Public Award en dus ook aan The BeCommerce Award).

Kosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 250. Dit bedrag is forfaitair en dus ongeacht het aantal Awards waaraan de onderneming wenst deel te nemen. De deelnemers kunnen zich dus  in zoveel categorieën als gewenst inschrijven voor één en hetzelfde inschrijvingsgeld. Deelnemers zullen bij inschrijving voor één van de 10 BeCommerce Awards automatisch worden ingeschreven voor de 3 speciale awards (Special Public, Special Jury, The BeCommerce Award). 

Tickets voor de gala-avond zijn betalend en kosten € 250 per persoon. Tafels zijn te verkrijgen aan € 2.500 voor max. 10 personen.   

BeCommerce Awards inschrijvingen en de tickets voor de gala-avond zijn niet terugbetaalbaar.

De winnaars zijn ertoe gehouden om hun prijs persoonlijk op de avond zelf te komen ophalen, met gevolg van uitsluiting indien dit niet mogelijk zou zijn.

Procedure, nominaties en winnaars

Na ontvangst van het volledig en juist ingevulde inschrijvingsformulier en de daarvoor verschuldigde betaling, ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestiging van deelname. De deelnemer ontvangt na de bevestiging per e-mail een dossier met vragen. De vragenlijst werd opgesteld door de jury en bepaalt de elementen waar de jury op focust bij de deliberatie. De aangeboden vragenlijst is louter indicatief. De  onderneming is vrij in het opstellen van het dossier om de jury te overtuigen. Dit dossier dient uiterlijk op maandag 12 september 2022 ingediend te worden. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Na nominatie,  engageert de genomineerde zich om een video van +/- 1min. in te dienen, met het oog op de organisatie van de ‘Awards Ceremony’. 

Door inschrijving, verklaren de deelnemers zich akkoord met dit reglement. Het is niet toegestaan om in de door de BeCommerce Awards beschikbaar gestelde banners, formats en/of andere communicatie-uitingen wijzigingen aan te brengen dan wel teksten toe te voegen zonder goedkeuring van de organisatie. Het is niet toegestaan voor BeCommerce Awards Partners om deel te nemen aan de wedstrijd.

De winnaar/genomineerden van de prijs mogen de titel van winnaar/genomineerde dragen vanaf de dag waarop de winnaars/genomineerden van de BeCommerce Awards prijzen zijn bekendgemaakt tot daags voor de bekendmaking van de BeCommerce Awards prijzen van het daaropvolgende kalenderjaar. Gebruik door de deelnemer van het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes, wordt gestraft met een terstond opeisbare boete van € 50,- voor elke dag dat het door de organisatie beschikbaar gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes door de deelnemer wordt gebruikt.

Overtreding van de bepalingen zoals vastgelegd in dit reglement van deelname leidt tot diskwalificatie en/of uitsluiting van deelnemers van deelname. Het besluit tot diskwalificatie of uitsluiting van deelname wordt genomen door het dagelijks bestuur van BeCommerce. In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van BeCommerce, met beroepsmogelijkheid bij de raad van bestuur van BeCommerce.

Timeframe 

Opening registrations competition and gala

Monday, February 14, 2022  

Closing registration competition

Thursday, September 5, 2022  

Start of the public voting period

Wednesday July 20, 2022

End of the public voting period + closing submission cases

Monday, September 12, 2022

Final deliberations & nominations (10 B-eCommerce Awards + Special Public Award + Special Jury Aard + BeCommerce Award)

Monday, September 26, 2022

Awards ceremony

Thursday, October 20, 2022