Reglement voor deelname aan de prijzen van de BeCommerce Awards 2020 | BeCommerce

Reglement Awards 2020

Organisatie  

De BeCommerce Awards is een initiatief van BeCommerce, de VZW die het vertrouwen in de e-commercesector wil doen groeien en de gemeenschap van webshops die actief zijn in België vertegenwoordigt, en wordt georganiseerd en gefinancierd door BeCommerce.

Op 26 november 2020 worden voor de 15de keer de BeCommerce Awards uitgereikt in de historische site van Tour & Taxis in Brussel. BeCommerce draagt, zoals elk jaar, zorg voor de organisatie en via sponsoring en kaartverkoop voor 100% financiering van het event.

Met de uitreiking van de Awards beoogt BeCommerce een positieve bijdrage te leveren aan het zelfbewustzijn van de branche.

Sponsoring
info@becommerce.be

Facturatie
finance@becommerce.be

Deelname Reglement 

Deelname aan de BeCommerce Awards staat open voor

 • alle webshops die via e-commerce-activiteiten producten en/of diensten verkopen op de Belgische markt;

 • en eveneens voor toeleveranciers die in de e-commercesector actief zijn.

De verkoop dient te gebeuren in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. 

Bedrijven kunnen zich tot en met woensdag 27 september 2020 aanmelden voor deelname aan de BeCommerce Awards 2020. Dossiers kunnen ingediend worden tot en met zondag 11 oktober 2020. 

Inschrijven voor bedrijven is mogelijk door middel van het invullen van het registratieformulier. Eenmaal ingeschreven, kan elke deelnemer de vereisten die noodzakelijk zijn om te winnen raadplegen via zijn/haar BeCommerce bedrijfsaccount en zijn/haar finale dossier terug opladen in zijn/haar BeCommerce bedrijfsaccount voor zondagavond 11 oktober 2020.

BeCommerce en de juryleden zullen alle ingediende dossiers in absolute vertrouwen behandelen. De juryleden zullen in dit kader voorafgaand aan de beraadslagingen individueel een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen. 

Webshops, die nog geen geen lid zijn van BeCommerce, verkrijgen met hun inschrijving aan de BeCommerce Awards 2020 een gratis BeCommerce lidmaatschap voor het jaar 2020. Het BeCommerce lidmaatschap is de eerste stap in het proces tot het bekomen van het BeCommerce vertrouwenskeurmerk. De kosten die verbonden zijn aan de externe audit voor het behalen van het vertrouwenskeurmerk (€ 550) blijven voor rekening van het betrokken bedrijf.

1. The B-eCommerce Awards 2020

Categorieën

De prijzen van de BeCommerce Awards 2020 zijn voor de volgende 10 categorieën:

 • The BeCommerce Start-up Award

 • The BeCommerce Consumer Journey/UserX Award

 • The BeCommerce Cross-border Award

 • The BeCommerce Sustainability Award

 • The BeCommerce Innovation Award

 • The BeCommerce Omnichannel Award

 • The BeCommerce Advertising Campaign Award

 • The BeCommerce Platform Award

 • The BeCommerce Payment Award

 • The BeCommerce Logistics Award

The BeCommerce Start-up Award

De Start-up Award bekroont bedrijven die zichzelf definiëren als een Start-up. Leg ons uit waarom je naar jouw mening een Start-up bent. Vertel ons over  je traject: wat was jouw startkapitaal, de obstakels die je ondervindt en het aantal klanten dat je momenteel bereikt. Of je nu werkt met een klein team of nog maar net bezig bent, deze prijs is er voor jou!

The BeCommerce Consumer Journey/UserX Award

Denk je dat jouw bedrijf de beste user experience of de optimale consumentenervaring biedt, schrijf je dan in voor de Consumer Journey/UserX Award. Voor deze prijs analyseren we graag de technologieën die je gebruikt, de verwachtingen van jouw klanten en/of jouw strategie op het gebied van gebruiksvriendelijkheid.

The BeCommerce Cross-border Award

Verkoopt jouw bedrijf veel in het buitenland, dan is de Cross-border Award een must voor jou. Voor deze prijs zijn wij geïnteresseerd in jouw Belgische en buitenlandse bezoekers, in de landen waarnaar je exporteert, maar ook in jouw grensoverschrijdende uitdagingen. Denk je deze Award te kunnen winnen? Schrijf jouw bedrijf dan snel in!

The BeCommerce Sustainability Award

Voor de Sustainability Award willen we graag meer weten over jouw strategie op het gebied van duurzame ontwikkeling, gaande van bijvoorbeeld logistiek tot productie. Ben je voorzichtig met jouw energieverbruik en probeer je jouw koolstofvoetafdruk zoveel mogelijk te beperken? Aarzel dan niet en schrijf jouw bedrijf in voor de Sustainability Award.

The BeCommerce Innovation Award

Is er een bepaald domein waarin jouw bedrijf innovatief is? We zijn geïnteresseerd om meer te weten te komen over deze innovatie, maar ook over de technologieën die je gebruikt, jouw R&D budget en de begunstigden van de innovatie. Schrijf je in voor de Innovation Award en vertel ons meer over jouw innovatieve oplossing.

The BeCommerce Omnichannel Award

Heeft jouw bedrijf de beste omnichannelstrategie en wil je deze met ons delen? Neem dan deel aan de Omnichannel Award waarbij we ons onder andere richten op jouw omnichanneluitdagingen, de verschillende technologieën die je gebruikt en jouw aanbevelingen op dit gebied.

The BeCommerce Advertising Campaign Award

Jouw reclamecampagnes werken perfect en je denkt hierdoor kans te maken op de Advertising Campaign Award? Voor deze prijs bestuderen wij bijvoorbeeld jouw online en offline reclame, jouw reclamestrategie of zelfs inbound en outbound marketing. Registreer nu jouw bedrijf voor de Advertising Campaign Award!

The BeCommerce Platform Award

Heb je een handelsplatform gebouwd, een marktplaats gecreeërd of bied je een informatieplatform aan? Dan kan je je nu inschrijven voor de Platform Award, waarbij we ons richten op jouw platform/applicatie, jouw strategie ten opzichte van marktplaatsen of de landen waar je verkoopt.

The BeCommerce Payment Award

Voor de Payment Award willen we graag alles weten over de betaalstrategie van jouw bedrijf. We zijn onder andere geïnteresseerd in de innovatie van jouw online betalingssysteem, in de beveiliging hiervan en in de wijze waarop jullie optreden tegen fraude. Denk je dat jouw bedrijf een voorloper is op het gebied van online betalingen? Registreer je dan zeker voor de Payment Award!

The BeCommerce Logistics Award

Ben je van oordeel dat jouw bedrijf de beste logistieke strategie heeft, dan kan je meedingen naar de Logistics Award. Wat is de koolstofvoetafdruk van jouw energieconsumptie? Hoe snel is je levertermijn? Hoe zie jij de last mile? Leg het ons uit en maak kans op de Logistics Award!

Uitreiking

De prijzen worden onder auspiciën van BeCommerce uitgereikt. De apotheose van de gala-avond op 22 november 2020 wordt gevormd door de bekendmaking van de winnaars, en de uitreiking van de prijzen voor elke categorie.

Beoordeling

De beoordeling van de inschrijvingen zal in eerste instantie gebeuren door de jury.  De jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van een specifiek ontworpen set criteria. De deliberatie zal plaatsvinden op 26 oktober. Op basis van de specifiek daartoe ontwikkelde criteria selecteert de jury de 3 genomineerden voor elke categorie. De jury kan discretionair beslissen om een deelnemer uit te sluiten indien het dossier onvoldoende gemotiveerd is en kan daarnaast een awards categorie verwijderen indien er te weinig deelnemers zijn. 

De stemming door het publiek start op 9 november en iedereen heeft tot 15 november de tijd om op zijn favoriet te kunnen stemmen. In dit kader mag er door de deelnemende bedrijven geenszins een voordeel of een kans op voordeel worden geboden bij de oproep tot het uitbrengen van een stem. De beoordeling van de publieke stemming gebeurt aan de hand van de berekening van een coëfficiënt gebaseerd op de trafiek op een bepaalde website en het aantal uitgebrachte stemmen.

Op 27 oktober zullen de genomineerden voor de 10 B-eCommerce Awards bekend zijn. 

De finale deliberatie voor dé BeCommerce Award gebeurt voorafgaand aan de Awards ceremonie op 26 november 2020

Een deelnemer kan slechts één B-eCommerce Award winnen. 

Kosten

Het inschrijvingsgeld voor de prijzen bedraagt € 250. De deelnemers kunnen zich in zoveel categorieën als gewenst inschrijven voor één en hetzelfde inschrijvingsgeld. Deelnemers kunnen  met hun inschrijving meteen ook dingen naar de Special Jury Award, de Special Public Award en dé BeCommerce Award.

Tickets voor de gala-avond zijn betalend en kosten € 250 per persoon. Tafels zijn te verkrijgen aan € 1600 voor max 10 personen.   

BeCommerce Awards inschrijvingen en de tickets voor de gala-avond zijn niet terugbetaalbaar.

De winnaars zijn ertoe gehouden om hun prijs persoonlijk op de avond zelf te komen ophalen, met gevolg van uitsluiting indien dit niet mogelijk zou zijn.

Procedure, nominaties en winnaars

Na ontvangst van het volledig en juist ingevulde inschrijvingsformulier en de daarvoor verschuldigde betaling, ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestiging van deelname. De deelnemer ontvangt na de bevestiging per e-mail een dossier met vragen. Dit dossier dient uiterlijk 11 oktober 2020 ingediend te worden. De genomineerden zullen uiterlijk 19 november 2020 een bijbehorend video indienen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Door het inschrijvingsformulier, verklaren de deelnemers zich akkoord met dit reglement. Het is niet toegestaan om in de door de BeCommerce Awards beschikbaar gestelde banners, formats en/of andere communicatie-uitingen wijzigingen aan te brengen dan wel teksten toe te voegen.

De winnaar/genomineerden van de prijs mogen de titel van winnaar/genomineerde dragen vanaf de dag waarop de winnaars/genomineerden van de BeCommerce Awards prijzen zijn bekendgemaakt tot daags voor de bekendmaking van de BeCommerce Awards prijzen van het daaropvolgende kalenderjaar. Gebruik door de deelnemer van het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes, wordt gestraft met een terstond opeisbare boete van € 50,- voor elke dag dat het door de organisatie beschikbaar gestelde promotiemateriaal (banners en formats) buiten de hierboven genoemde periodes door de deelnemer wordt gebruikt.

Overtreding van de bepalingen zoals vastgelegd in dit reglement van deelname leidt tot diskwalificatie en/of uitsluiting van deelnemers van deelname. Het besluit tot diskwalificatie of uitsluiting van deelname wordt genomen door het dagelijks bestuur van BeCommerce. In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van BeCommerce, met beroepsmogelijkheid bij de raad van bestuur van BeCommerce.  

 

2. The Agility Prize 2020 

Dit jaar zal de Jury de Agility Prize uitreiken aan het bedrijf die zich heeft kunnen onderscheiden tijdens de coronacrisis. De Agility Prize is een speciale prijs voor onze e-commerce-ondernemers die hebben laten zien en bewezen dat ze de corona pandemie hebben kunnen benutten om hun e-commerce-activiteiten naar een hoger niveau te kunnen tillen.

3. The Special Jury & Special Public Awards 2020

De Jury zal eveneens de Special Jury Award uitreiken aan het bedrijf die zij vakkundig beschouwt als de winnaar. De jury kan discretionair beslissen om een deelnemer uit te sluiten indien het betrokken dossier onvoldoende of onvolledig wordt bevonden. De jury behoudt zich eveneens het recht voor om een awards categorie te verwijderen indien er te weinig deelnemers zijn. 

Het publiek beslist eveneens aan welk bedrijf de Special Public Award wordt uitgereikt. De stemmingsperiode voor het publiek loopt van 9 november tot en met 22 november 2020. In dit kader mag er door de deelnemende bedrijven geenszins een voordeel of een kans op voordeel worden geboden bij de oproep tot het uitbrengen van een stem. De beoordeling van de publieke stemming gebeurt aan de hand van de berekening van een coëfficiënt gebaseerd op de trafiek op een bepaalde website en het aantal uitgebrachte stemmen.

 

4. The BeCommerce Award 2020

De 6 favorieten die zowel door de jury (Special Jury Award) als het publiek (Special Public Award) werden genomineerd, zullen door de jury geïnterviewd worden. Op basis van deze interviews zal de winnaar van deze prijs persoonlijk en publiek bekend gemaakt worden op de dag van de gala-avond tijdens de Awards ceremonie zelf.

Bekijk hier de deelnemers voor de BeCommerce Awards 2020.
Bekijk hier de foto's van BeCommerce Awards 2019.

5. Summary Timeframe

Opening registrations competition and gala

Tuesday, November 26, 2019 

Closing registration competition

Tuesday, September 27, 2020 

Closing submission case competition

Sunday, October 11, 2020
at 12 PM 

Jury deliberations & nominations

Monday, October 26, 2020

Start of the public voting period

Monday, November 9, 2020 

End of the public voting period

Sunday, November 22, 2020 

Final deliberations & nominations (10 B-eCommerce Awards + Special Public Award + Agility Prize) 

Monday, November 23, 2020

Final deliberation (Thé BeCommerce Award)

Thursday, November 26, 2020 at 4 PM at Tour & Taxis, Brussels

Awards ceremony

Thursday, November 26, 2020 at 6 PM at Tour & Taxis, Brussels