BeCommerce Keurmerk

Becommerce Keurmerk

Ratings & Reviews

Ecommerce Europe Trustmark


Veiligheidsscan


Trust is a Must


Het BeCommerce Keurmerk is hét vertrouwenskeurmerk bij uitstek voor het aankopen van producten en diensten via internet in de BeNeLux. 

Webshops ontvangen het BeCommerce Keurmerk na het doorlopen van een certificeringsproces uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie, met name Bureau VeritasEen webshop die het keurmerk draagt, heeft de BeCommerce gedragscode ondertekend en respecteert de regelgeving. BeCommerce wil met behulp van het BeCommerce Keurmerk de consument een betrouwbare en veilige manier van online winkelen aanbieden. 

Het BeCommerce Keurmerk bestaat zowel voor B2C als B2B webshops:

  • Het BeCommerce B2C Keurmerk stimuleert het vertrouwen van de consument in de webshop.

  • Het BeCommerce B2B Keurmerk richt zich tot de zakelijke klant die eveneens op zoek is naar betrouwbare en transparante handelspartners.

Beide keurmerken kunnen afzonderlijk behaald worden. Webshops die zich zowel richten op consumenten als op zakelijke klanten kunnen beide certificaten verwerven. Het BeCommerce logo is zo opgesteld dat het duidelijk aantoont welke certificaten een webshop heeft behaald.

Webshops die het BeCommerce Keurmerk hebben behaald, kunnen daarnaast ook het Ecommerce Europe Trustmark verwerven.

Het comité van toezicht heeft als taak de toepassing van de BeCommerce gedragscode en certificatiereglement te controleren. 

Indien webshops gecertificeerd met het BeCommerce Keurmerk, de gedragscode schenden of niet langer houden aan het certificatiereglement, kan het comité van toezicht deze schendingen bestraffen. De betrokken onderneming wordt hiervan officieel op de hoogte gebracht en moet binnen een opgelegde termijn de nodige aanpassingen doorvoeren om opnieuw aan het certificatiereglement te voldoen en het Keurmerk te behouden. Indien de onderneming na de opgelegde termijn het reglement nog steeds niet naleeft, kan de Raad van bestuur beslissen om het keurmerk in te trekken.

BeCommerce en bij uitbreiding het BeCommerce Keurmerk is géén garantiefonds voor financieel onvermogen waarop bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling of faillissement van een aangesloten bedrijf aanspraak gemaakt kan worden.