Veiligheid/fraude | BeCommerce

Meer veiligheid, minder fraude


Lobby Belgische en regionale wetgeving


Lobby Europese en internationale regelgeving


Meer veiligheid, minder fraude


 Betrouwbaar online betalingsverkeer


 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

BeCommerce streeft naar een evenredige balans tussen consumentenrechten en een goed ondernemingsklimaat voor de digitale handel. Ondernemers hebben behoefte aan heldere regels en een voorspelbaar toezicht. In Europa moeten geharmoniseerde regels ontstaan voor consumentenrechten, privacy, enz. met een minimum aan administratieve lasten. Deze doelen leiden tot een vijftal speerpunten voor BeCommerce. Het derde belangrijke speerpunt is meer veiligheid en minder fraude.

Meer veiligheid, minder fraude


Veiligheid in de gehele transactieketen is cruciaal, zowel voor consumenten als voor de webshops. Consumenten moeten zich veilig voelen als het gaat om transacties waarbij persoonsgegevens worden vrijgegeven. Webshops willen veiligheid in de logistieke keten en een verzekerde inning van het geld waar zij recht op hebben.

Prioriteiten

  • streven naar het terugdringen van de online criminaliteit

  • gemeenschappelijke aanpak van online fraude

  • zorgen voor meer bewustwording omtrent het gebruik van elektronische identificatie en trust services

  • Toepassing van sterke klantauthenticatie in België (PSD2) (NL/FR/ENG)

  • Electronic IDentification and trust Services Regulation (eIDAS) (NL/FR/ENG).