veiligonlinebetalen | BeCommerce

Betrouwbaar online betalingsverkeer


Belgische en regionale wetgeving


Europese en internationale regelgeving


Meer veiligheid, minder fraude


 Betrouwbaar online betalingsverkeer


 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

BeCommerce streeft naar een evenredige balans tussen consumentenrechten en een goed ondernemingsklimaat voor de digitale handel. Ondernemers hebben behoefte aan heldere regels en een voorspelbaar toezicht. In Europa moeten geharmoniseerde regels ontstaan voor consumentenrechten, privacy, enz. met een minimum aan administratieve lasten. Deze doelen leiden tot een vijftal speerpunten voor BeCommerce. Het vierde belangrijke speerpunt is betrouwbaar online betalingsverkeer.

Betrouwbaar online betalingsverkeer

Betrouwbare en goed functionerende online en mobiele betaalmethoden zijn van vitaal belang voor de e-commerce sector. De digitaliserende samenleving stelt immers steeds nieuwe eisen aan het online betalingsverkeer.

Prioriteiten

  • uniforme en voor de consument begrijpelijke methodes van beveiliging voor online transacties

  • de belangen van de Belgische webshops waarborgen bij grensoverschrijdende online betalingstransacties

  • samen met de betalingsdienstaanbieders werken aan efficiënte en eenvoudige mobiele betaaloplossingen

  • Payment Services Directive 2 (NL/FR/ENG)

  • Regulatory Technical Standards on Strong Customer Authentification (RTS on SCA) (NL/FR/ENG)