Word lid

Odoo • Een foto met een geweldige onderschrift
Visual Infographic BeCommerce.

Aanvraagformulier lidmaatschap 2019 BeCommerce VZW

  Sectie I - BEDRIJFSGEGEVENS

                                                                                                                                                                                      

  Sectie II - LEDENBIJDRAGE

  De ledenbedragen worden berekend op het e-commerce* omzetcijfer van het jaar 2018. Alle prijzen zijn BTW exclusief.
  2-jaarlijkse hercertificatie: € 300/audit.

  * E-commerce can be defined generally as the sale or purchase of goods or services, whether between businesses, households, individuals or private organizations, through electronic transactions conducted via the internet or other computer-mediated (online communication) networks. The term covers the ordering of goods and services which are sent over computer networks, but the payment and the ultimate delivery of the goods may be conducted either on- or offline. (Source: Eurostat )


  Ik meld me aan voor het behalen van het BeCommerce Trustmark:  Sectie III - HOOFDCONTACTPERSOON

  Voor een goede dienstverlening nemen wij graag alle gegevens op in het contactenbestand van BeCommerce. Je kan deze gegevens steeds inkijken en aanpassen. Gelieve onderstaande gegevens in te vullen en het hokje aan te kruisen van de personen die de wekelijkse BeCommerce newsletter wensen te ontvangen.

  Hoofdcontactpersoon

  Sectie IV - ALGEMENE VOORWAARDEN

  Artikel 1 Diensten/producten: Behalve ondubbelzinnig en schriftelijk akkoord, hebben de huidige voorwaarden betrekking op elke verkoop van producten of diensten van BeCommerce, inbegrepen het lidmaatschap aan de vereniging en de organisatie van seminaries en evenementen. Deze voorwaarden gelden boven alle andere voorwaarden, inbegrepen deze opgelegd door andere partijen.
  Artikel 2 Facturatie: Alle facturen van BeCommerce zijn contant te betalen, behalve indien het expliciet en schriftelijk anders overeengekomen is. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag, met het volste recht en zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een interest van 1% per maand.
  Artikel 3 Lidmaatschap: Na ontvangst van de betaling van de factuur wordt het BeCommerce bedrijfslidmaatschap geregistreerd en jaarlijks stilzwijgend hernieuwd. Het lidmaatschap loopt over 12 maanden. De lidmaatschapsbijdrage is niet-terugbetaalbaar.
  Artikel 4 Vertrouwenskeurmerk: Het BeCommerce vertrouwenskeurmerk is verplicht voor alle BeCommerce leden. Om het lidmaatschap te behouden moet elk lid het BeCommerce Trustmark behalen door de certificeringsprocedure te doorlopen. Na deze procedure succesvol af te ronden, dient het BeCommerce lid dit Trustmark te implementeren op zijn website.
  Artikel 5 Opzegging lidmaatschap: Het opzeggen van het lidmaatschap bij BeCommerce is enkel mogelijk door middel van een schrijven, en dit ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor het lid zijn lidmaatschap wilt opzeggen. Opzegging van het lidmaatschap is pas mogelijk na de initiële twaalf maanden lidmaatschap.
  Artikel 6 Bestellingen/inschrijvingen: Elke bestelling van een product of elke inschrijving aan een seminarie, evenement of elke andere conferentie met een betalende inkom wordt bij BeCommerce geregistreerd bij ontvangst van het ingevuld inschrijvingsformulier. BeCommerce is niet gebonden een inschrijving of bestelling te confirmeren. Elke annulering van een bestelling of inschrijving aan een seminarie of elke andere conferentie of evenement met een betalende inkom, is niet-terugbetaalbaar.
  Artikel 7 Verwerking persoonsgegevens: Alle persoonlijke gegevens die aan BeCommerce gecommuniceerd worden in het kader van het lidmaatschap, worden geregistreerd in haar bestand. Elk betrokken individu beschikt over een recht op toegang en verbetering. Hij/zij kan zich verzetten tegen de verwerking van deze gegevens voor direct marketing doeleinden.
  Artikel 8 Geschillenbeslechting: In geval van een geschil, zij het voor welke reden ook, zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de sociale zetel van BeCommerce bevoegd.